Blogg

Här i bloggen på Borsta Tänderna skriver vi om allt som har med tänder och tandvård att göra.

 

Sida 2

Prisvärd estetisk tandvård i Stockholm

16 jun 2017

Innan vi fortsätter så ska vi nämna att vi Sverige har en väldigt bra grund att stå på då det kommer till hur våra tänder ser ut – vi har fram till dess att vi fyller 19 år fri tandvård och under den tiden så brukar man hos en tandläkare få hjälp med att göra sina tänder rakare, snyggare och få ett finare bett. Vi känner alla någon – eller är denne person – som under grundskola eller gymnasiet fick ha tandställning, eller hur? Och – det är ytterst sällan vi ser en person i vuxen ålder som bär en sådan; ett bevis på hur denna fria tandvård fungerar.

Dock och med detta sagt: vårt samhälle har förändrats och det ställs idag högre krav på hur vi ser ut, hur vi klär oss, vad vi äter och gällande exempelvis träning. Detta gäller i allra högsta grad även våra tänder. Enkelt förklarat; de flesta av oss drömmer om det där bländvita leendet som man ser hos skådespelare, som man ser på reklamfilmer och som man ser på bilder i tidningar och olika livsstilsmagasin. Ett leende som tyvärr är svårt – för att inte säga omöjligt – att skaffa sig på egen hand.

Det spelar ingen roll vilken tandkräm man köper, det spelar ingen roll vilket tandblekningskit man köper på internet – effekten uteblir och slutresultatet blir detsamma; en gul nyans på tänderna. Tilläggas här är att gula tänder inte är synonymt med dåliga tänder; vi har alla olika färg på tänderna och denna färg påverkas av vad vi äter, vad vi dricker, om vi röker eller hur vår genetik ser ut.

Det som dock hänt under senare år är att det är lättare än någonsin att förvandla gula tänder till vita sådana och att det heller inte behöver kosta så mycket pengar.

Att besöka en tandläkare för en tandblekning förr var något som man dels fick vänta länge på och som man dels fick betala mycket pengar för. Idag däremot så kan man nästan per omgående få en tid för en tandläkare i Stockholm för en tandblekning, det kostar inte mycket och dessutom blir resultatet betydligt bättre.

Blek dina tänder hos en tandläkare

Kort sagt; i Stockholm finns det väldigt många tandläkare och några av dessa har sett att det finns ett ökad behov av exempelvis tandblekning – eller där man sätter en porslinsfasad; en mer permanent lösning – och man har också sett till att specialisera sig på just detta. En tandläkare i Stockholm kan idag nästan uteslutande ägna sig åt estetisk tandvård och detta ska vi vara tacksamma för.

Som sagt; vem har inte drömt om ett vitt leende likt det man ser i filmer? Det bästa resultatet får man hos ett proffs och genom att besöka en tandläkare. De andra metoderna fungerar, helt enkelt, inte och är att slänga pengarna i sjön.

Läs mer på www.tandläkaresödermalm.biz

Hur ser svenskarnas tänder ut - egentligen?

24 apr 2017

Svensk tandvård sticker ut jämför med många andra europeiska länder. Att man fram till det att man fyller 18 år har rätt till fri tandvård som är finansierad genom skatt har gjort att många svenskar i vuxen ålder har fina tänder och en god munhygien även i övrigt. Frågan här handlar alltså om hur det ser ut efter det att man fyllt 18 år och denna tjänst löpt ut – det vill säga; då man plötsligt tvingas betala för ett besök hos en tandläkare på egen hand?

Jo, här ser det tyvärr inte alls lika bra ut och detta då många väljer att ställa sin egen ekonomi mot vikten av ett tandläkarbesök och då tänderna faktiskt inte tar hänsyn till ålder så skapar detta problem – problem som även riskerar att bli värre. Med att tänderna inte bryr sig om ålder menar vi naturligtvis att karies, bakterier, plack och tandsten även efter att man fyllt 18 år riskerar att dyka upp och att man därför riskerar att drabbas av följdsjukdomar sprungna ur en dålig munhygien.

Här får man alltså aldrig ställa den kostnad man betalar för en tandläkare mot det positiva som detta för med sig och många i vuxen ålder att ignorera denna fråga kommer sig ofta av – primärt – två stycken anledningar. Pengar och fobier.

Många lider av tandläkarskräck

Att ett besök hos en tandläkare kostar mycket pengar är ingenting som vi ska ignorera här. I vissa fall kan det kostat orimligt mycket och även om det blivit bättre – framförallt i Stockholm – så är det fortfarande dyrt. Just Stockholm nämnde vi och att kostnaden för ett besök hos en tandläkare där är lägre kommer sig av det skett väldigt många privatiseringar som i sin tur gjort att priserna sjunkit. Där har man alltså som boende en klar fördel och om vi tar oss vidare till nästa punkt till varför många väljer bort ett tandläkarbesök så handlar det alltså om rädsla.

Denna ska absolut tas på allvar och är väldigt svårlöst; är man rädd för en tandläkare så är detta ofta något som uppkommit under barndomen och av ren smärta. Det som man kan göra gällande detta är att man även där söker sig till en av alla dessa privata alternativ som kommit under senare år. Det finns nämligen många fördelar just på sådana och det främsta handlar om ren trygghet.

Har du tandläkarskräck och besöker, till exempel, en privat tandläkare i Bromma i Stockholm så kommer du nämligen att se en markant skillnad jämfört med exempelvis Folktandvården. Dels så handlar det här om att det finns färre patienter – och därmed mindre stress – dels om att lokalerna i sig ofta är betydligt fräschare och lyxigare inredda samt att personalen ofta jobbat hårt med bemötande och kundbemötande. Det handlar alltså om att många personer upplever att en större trygghet nås om de besöker ett privat alternativ och detta är något som verkligen inte ska ignoreras.

Vi säger inte att en privat tandläkare per se botar skräck och fobier – vi menar bara att många personer i Stockholm vittnat om ett större lugn och en tryggare atmosfär; viktiga aspekter som kan vara bidragande till att fler personer i vuxen ålder bokar in ett besök.

Undvik en rotfyllning genom bättre skötsel

28 jun 2016

Rotfyllning. Bara ordet får många att rygga tillbaka instinktivt och visst finns det en viss poäng i denna reaktion. För – en rotfyllning är för många ingen trevlig upplevelse. Tvärtom; en rotfyllning kan innebära en svår smärta och det kan dessutom vara så att en sådan måste genomföras i omgångar och där man således måste besöka en tandläkare fler än en gång för att komma till bukt med problemet.

Varför måste man då genomföra en rotfyllning i första hand? Jo, det handlar här om att tanden blivit angripen av bakterier eller fått en infektion; detta i själva pulpan och det är den som avlägsnas varpå man fyller tandens rot för att få bort dessa bakterier. Beroende på hur tandroten sedan ser ut så beslutar man kring hur en rotfyllning – hur många gånger som krävs – ska se ut och här kan vi säga att roten hos en tand kan slingra sig runt andra tänder, den kan vara oerhört djup och böjd – samtliga faktorer som påverkar ingreppets magnitud (och smärta).

Det enda som egentligen hjälper för att undvika en rotfyllning är att man hela tiden förebygger och tar sig den tid som krävs för att hålla sina tänder i gott skick. Här ska man veta att tänderna – likt rötterna vi nämnde ovan – är av väldigt olika kvalitet och vissa har turen att födas med tänder som är väldigt motståndskraftiga medan andra har känsligare sådana.

Boka in en tid hos en tandläkare

En gemensam nämnare oavsett vilken typ av tänder du har är följande: se till att regelbundet boka in en tid hos en tandläkare för en undersökning och korrigering av de eventuella fel som upptäcks vid en sådan. Minst en gång per år ska detta ske och se det inte som en utgift; kostnaden för ett besök hos en tandläkare kommer nämligen att spara dig pengar – och onödigt lidande – som vid exempelvis den rotfyllning vi beskrivit ovan. Det vill säga – går du till en tandläkare så motverkar du också riskerna med att tvingas till en rotfyllning.

Vidare – och detta gäller i hemmet – så kan du genom regelbunden tandborstning med en tandkräm innehållande mycket fluor, noggrann rengöring med tandkräm och med daglig sköljning med munvatten – morgon- och kväll – förebygga och motverka dentala problem och på köpet få en bättre hälsa. God munhygien är en förutsättning för ett hälsosamt liv även i övrigt.

Systemproblem i tandvården skapar köer

1 jun 2016

För tillfället upplever Folktandvården ett väldigt starkt tryck. Orsaken? En förlegad regel som säger att asylsökande endast får ta emot behandling av statliga tandläkare och inte av privata kliniker. Det här skriver Anders W Jonsson och Rickard Nordin, båda Centerpartister, till Göteborgsposten.

Det är ett ökat tryck på många håll i landet – till exempel får Stockholm anställa extrapersonal på timme för att möta de ökade behoven. För Västra Götaland innebär det också en hel del mer jobb, då antalet asylsökande som hänvisas till akutvård hos Folktandvården har ökat snabbt. 2014 var det 5 406 individer, 2015 hade den siffran redan hunnit stiga till 9 052. En ökning på nära 70 procent, bara på ett års tid.

Rickard och Anders menar att det här är ett systemfel som måste åtgärdas så att inte tandläkarpatienter – oavsett om de är asylsökande eller inte – drabbas av förlängda köer och försämrad tandvård.

Brist på valfrihet problemet

Centerpartisterna menar att det finns en möjlighet för alla i samhället att välja mellan privat såväl som statlig tandvård, men att den här möjligheten inte innefattar asylsökande. Det här leder sedermera till att bristen på valfrihet gör att Folktandvården har väldigt långa köer och i några fall till och med tvingats vidta åtgärder som ytterligare förlänger väntetiderna för vissa grupper av patienter.

Det är helt ohållbart och något som måste åtgärdas omedelbart”, skriver centerpartisterna i sin artikel.

De understryker påståendet genom att påpeka att möjligheten att välja tandvård inom privat- eller statlig regi bör gälla alla – även asylsökande.

”Då skulle vi upphöra med att, som i dagsläget, utestänga de privata aktörerna som står för ungefär hälften av tandvården från möjligheten att motta flyktingar i behov av tandläkare. Det här är något som skulle förbättra situationen för asylsökande och övriga grupper av patienter markant.”

Efter detta citat argumenterar de för sin poäng ytterligare genom att påpeka att en justering av reglerna inte bara skulle gynna individen - utan hela det svenska tandvårdssystemet.

Köerna för långa

Vidare trycker Anders och Rickard på att situationen idag är ohållbar. Bland annat påpekar de hur Folktandvården i Stockholm får anställa extrahjälp på timme, och hur många stockholmstandläkare får jobba extra på helger och andra lediga dagar. Det här menar de är ett stort problem och att regeringen i Stockholm måste börja ta problemen på allvar.

Fördelar med tandimplantat

18 maj 2016

Det finns alltid en risk att man tappar sina tänder. Här tänker många att det inte alls är så; jag borstar, jag sköter och jag tar hand om mina tänder på ett korrekt sätt och jag besöker dessutom en tandläkare regelbundet. Dock; det finns andra orsaker till tandlossning än misskötsel och här kan vi som exempel på detta nämna olyckor, vi kan nämna åldrande, vi kan nämna sjukdom och vi kan nämna medicinering; samtliga faktorer som kan ligga till grund för att man tappar sina tänder. Det finns alltid en risk och även om den för de flesta av oss förefaller som minimal så måste man vara medveten om att den finns.

Dock; det finns idag bättre chanser än någonsin att kunna leva normalt och fullt ut även vid tandlossning och där man förr i stor grad avvände en lösning i form av löständer – avtagbara proteser – så kan en tandläkare i exempelvis Stockholm erbjuda ett bättre alternativ i form av ett tandimplantat. Ett tandimplantat har visat – det handlar fortfarande om en relativt ny metod och lösning och några definitiva slutsatser kan man inte dra av den nästan uteslutande positiva forskningen – att patienten får en chans att leva ett normalt liv och där denne inte alls påverkas av de nya tänderna.

Tandimplantat är nämligen permanenta lösningar – man borrar fast titanskruvar i käkbenet, ett material som accepteras av kroppen och fäster därefter exempelvis en porslinsfasad på dessa – och det gör att man som patient slipper obehaget som löständer som regel för med sig. Tuggandet av mat blir normalt, fasaderna skräddarsys mot de ordinarie tänderna – färg och formmässigt – och livet blir som vanligt.

Ett starkt och friskt käkben är nyckeln

Dock: tyvärr passar inte ett tandimplantat för alla och det är just käkbenet som är nyckeln kring detta. har man inte ett tillräckligt starkt käkben så har en tandläkare – oavsett om denne är verksam i Stockholm eller i någon annan svensk stad – ingen möjlighet att fästa de titanskruvar vi nämnde ovan.

Tekniken går dock framåt även gällande detta och inom några år kommer säkerligen fler patienter – även de med svaga käkben – att kunna erbjudas tandimplantat. Lovande försök och utveckling kring datorstödd kirurgi, benbyggande och kring implantatens system talar för detta; men vi är tyvärr inte riktigt där ännu och därför så får många idag även fortsatt nöja sig med den näst bästa lösningen i form av avtagbara proteser.