Hur ser svenskarnas tänder ut - egentligen?

Svensk tandvård sticker ut jämför med många andra europeiska länder. Att man fram till det att man fyller 18 år har rätt till fri tandvård som är finansierad genom skatt har gjort att många svenskar i vuxen ålder har fina tänder och en god munhygien även i övrigt. Frågan här handlar alltså om hur det ser ut efter det att man fyllt 18 år och denna tjänst löpt ut – det vill säga; då man plötsligt tvingas betala för ett besök hos en tandläkare på egen hand?

Jo, här ser det tyvärr inte alls lika bra ut och detta då många väljer att ställa sin egen ekonomi mot vikten av ett tandläkarbesök och då tänderna faktiskt inte tar hänsyn till ålder så skapar detta problem – problem som även riskerar att bli värre. Med att tänderna inte bryr sig om ålder menar vi naturligtvis att karies, bakterier, plack och tandsten även efter att man fyllt 18 år riskerar att dyka upp och att man därför riskerar att drabbas av följdsjukdomar sprungna ur en dålig munhygien.

Här får man alltså aldrig ställa den kostnad man betalar för en tandläkare mot det positiva som detta för med sig och många i vuxen ålder att ignorera denna fråga kommer sig ofta av – primärt – två stycken anledningar. Pengar och fobier.

Många lider av tandläkarskräck

Att ett besök hos en tandläkare kostar mycket pengar är ingenting som vi ska ignorera här. I vissa fall kan det kostat orimligt mycket och även om det blivit bättre – framförallt i Stockholm – så är det fortfarande dyrt. Just Stockholm nämnde vi och att kostnaden för ett besök hos en tandläkare där är lägre kommer sig av det skett väldigt många privatiseringar som i sin tur gjort att priserna sjunkit. Där har man alltså som boende en klar fördel och om vi tar oss vidare till nästa punkt till varför många väljer bort ett tandläkarbesök så handlar det alltså om rädsla.

Denna ska absolut tas på allvar och är väldigt svårlöst; är man rädd för en tandläkare så är detta ofta något som uppkommit under barndomen och av ren smärta. Det som man kan göra gällande detta är att man även där söker sig till en av alla dessa privata alternativ som kommit under senare år. Det finns nämligen många fördelar just på sådana och det främsta handlar om ren trygghet.

Har du tandläkarskräck och besöker, till exempel, en privat tandläkare i Bromma i Stockholm så kommer du nämligen att se en markant skillnad jämfört med exempelvis Folktandvården. Dels så handlar det här om att det finns färre patienter – och därmed mindre stress – dels om att lokalerna i sig ofta är betydligt fräschare och lyxigare inredda samt att personalen ofta jobbat hårt med bemötande och kundbemötande. Det handlar alltså om att många personer upplever att en större trygghet nås om de besöker ett privat alternativ och detta är något som verkligen inte ska ignoreras.

Vi säger inte att en privat tandläkare per se botar skräck och fobier – vi menar bara att många personer i Stockholm vittnat om ett större lugn och en tryggare atmosfär; viktiga aspekter som kan vara bidragande till att fler personer i vuxen ålder bokar in ett besök.

24 Apr 2017