Systemproblem i tandvården skapar köer

För tillfället upplever Folktandvården ett väldigt starkt tryck. Orsaken? En förlegad regel som säger att asylsökande endast får ta emot behandling av statliga tandläkare och inte av privata kliniker. Det här skriver Anders W Jonsson och Rickard Nordin, båda Centerpartister, till Göteborgsposten.

Det är ett ökat tryck på många håll i landet – till exempel får Stockholm anställa extrapersonal på timme för att möta de ökade behoven. För Västra Götaland innebär det också en hel del mer jobb, då antalet asylsökande som hänvisas till akutvård hos Folktandvården har ökat snabbt. 2014 var det 5 406 individer, 2015 hade den siffran redan hunnit stiga till 9 052. En ökning på nära 70 procent, bara på ett års tid.

Rickard och Anders menar att det här är ett systemfel som måste åtgärdas så att inte tandläkarpatienter – oavsett om de är asylsökande eller inte – drabbas av förlängda köer och försämrad tandvård.

Brist på valfrihet problemet

Centerpartisterna menar att det finns en möjlighet för alla i samhället att välja mellan privat såväl som statlig tandvård, men att den här möjligheten inte innefattar asylsökande. Det här leder sedermera till att bristen på valfrihet gör att Folktandvården har väldigt långa köer och i några fall till och med tvingats vidta åtgärder som ytterligare förlänger väntetiderna för vissa grupper av patienter.

Det är helt ohållbart och något som måste åtgärdas omedelbart”, skriver centerpartisterna i sin artikel.

De understryker påståendet genom att påpeka att möjligheten att välja tandvård inom privat- eller statlig regi bör gälla alla – även asylsökande.

”Då skulle vi upphöra med att, som i dagsläget, utestänga de privata aktörerna som står för ungefär hälften av tandvården från möjligheten att motta flyktingar i behov av tandläkare. Det här är något som skulle förbättra situationen för asylsökande och övriga grupper av patienter markant.”

Efter detta citat argumenterar de för sin poäng ytterligare genom att påpeka att en justering av reglerna inte bara skulle gynna individen - utan hela det svenska tandvårdssystemet.

Köerna för långa

Vidare trycker Anders och Rickard på att situationen idag är ohållbar. Bland annat påpekar de hur Folktandvården i Stockholm får anställa extrahjälp på timme, och hur många stockholmstandläkare får jobba extra på helger och andra lediga dagar. Det här menar de är ett stort problem och att regeringen i Stockholm måste börja ta problemen på allvar.

1 Jun 2016