Du är skyldig att hjälpa dina barn till en god tandhygien

Att sköta sina tänder regelbundet är ett måste om man vill behålla sina tänder när man blir äldre. Detta vet vi i idag vi har dessutom goda möjligheter till bra tandvård med subventioneringar och högkostnadsskydd. Våra barn har gratis tandvård till det år de fyller 23 och många experter tror att tandvården i framtiden kommer att bli fri för alla på samma sätt som sjukvården. Men trots vad vi vet om vikten av en god munhygien och följderna av att missköta sina tänder är det många föräldrar som tar ganska lätt på sina barns munhygien. De skrattar bort ett hål hos tandläkaren och tycker att tandläkaren överdriver när de uppmanar dem att vara noggrannare med sina barns munhygien.

God tandhälsa viktigt från tidig ålder

Dock bör man ta sina barns tandhygien på allvar. Tvärtemot vad många föräldrar tror har det betydelse hur man sköter sina mjölktänder, det påverkar nämligen kvaliteten på de permanenta tänder som kommer under dem. Dessutom kan man lätt få sjukdomar i tandköttet av för dåligt skött tandhygien, något som visserligen går att justera i stunden men kan ge problem senare i livet. Kort sagt, den tandhygien du lär dina barn när de är små är vad de har att jobba med när de blir vuxna. Ett barn som redan när det är fem har haft flera hål i tänderna ligger i riskzonen för en riktigt dålig tandhälsa i vuxen ålder. Det är din uppgift som förälder att hjälpa barnet att komma tillrätta med problemen.

Tvångsomhändertagning kan bli aktuellt vid vanvård

Dålig tandhälsa hos ett barn syns. Det väcker uppmärksamhet hos skolpersonal, vänner, anhöriga och inte minst tandläkare. Om du struntar i hur barnen sköter sina tänder kommer du att bli ifrågasatt som förälder och går det riktigt långt kan det till och med bli så att de blir omhändertagna enligt LVU. Lagen om vård av unga ger socialtjänsten rätt att tvångsomhänderta ett barn och placera det i familjehem om man misstänker att det far illa i föräldrahemmet. Ett barn med mycket dålig tandhälsa är ett tecken på vanvård eftersom det i regel tar ganska lång tid innan problem med tänderna syns och märks hos omgivningen. Det blir ett mått på din förmåga som förälder på din förmåga att hjälpa ditt barn till en god hälsa och en trygg uppväxt.

Kontakta en LVU-advokat om du vill överklaga

I bästa fall kan ett beslut om tvångsomhändertagande bli en väckarklocka för dig som förälder och få dig att inse att du måste ta dina barns tandhälsa på allvar. Du kan överklaga ett beslut om tvångsomhändertagande om du kan visa att beslutet är förhastat eller grundar sig på missuppfattningar och felaktigheter. För att kunna bevisa det bör du kontakta en bra LVU-advokat, som kan sätta sig in i din och ditt barns situation. Finner rätten att du har förutsättningar att bättre tillgodose ditt barns behov av vård och trygghet får du i regel en ny chans.

Att inte orka eller kunna ta hand om sitt barn

Ibland hänger dålig tandhygien ihop med andra hygienproblem eller negligering av barnet. Den förälder som känner att de inte orkar, kan eller vill ta hand om sitt barn bör omedelbart kontakta socialtjänsten, även om det känns hemskt. Det är bättre att få hjälp eller att barnet får komma till ett tryggt hem än att det far illa i sin hemmiljö. Ett barn vill av naturliga skäl alltid vara hos isna föräldrar men när det inte fungerar måste man förändra situationen på något sätt. Ibland, men inte alltid, är ett tvångsomhändertagande enligt LVU det bästa för barnet.

Läs mer om LVU här.

2 Sep 2018