En arbetsmetod för tandläkare i Stockholm att ta efter

Hur kan man lyckas som tandläkare i Stockholm? Frågan är relevant sett till att många väljer att öppna egna mottagningar och där man således ser en stor konkurrens inom området. En konkurrens som kan vara mördande och där det kan vara svårt att attrahera nya kunder och samtidigt behålla de befintliga.

Man måste nämligen vara medveten om att det skiljer sig mellan Stockholm och mindre städer och att man inte - på samma sätt - kan förvänta sig att kunderna återkommer. I en mindre stad kan relationen mellan tandläkare och patient sträcka sig över ett yrkesliv - i Stockholm är folk mer ombytliga och villiga att söka sig till andra mottagningar. Det gör att man måste hålla sig på tårna och ligga rätt både pris- och kvalitetsmässigt.

Om man ser till tandläkare som lyckats så kan man dra lärdom av Solna Dental. Solna Dental är ett bra exempel på där en tandläkare hittat rätt och där nya kunder strömmar in; något som inte är en produkt av slumpens skördar utan som kommer av en medveten strategi signerad ägaren Dani Toutoundji och hans anställda. Vad utmärker då detta företag och vad finns det för hemligheter bakom framgången?

Sätter kunden i första rummet

Vi tänkte räkna upp några av de saker som skiljer Solna Dental från andra mottagningar i- och kring Stockholm. Detaljer som förklarar varför kunder är villiga att åka från hela Stockholm till Solna och som ger dig ledtrådar om hur du ska tänka om du är i startgroparna i att öppna en egen mottagning.

  • Priserna. Solna Dental håller lägre priser och man gör detta medvetet. Det handlar inte om att tjäna pengar i första hand - det handlar om att erbjuda bästa möjliga vård till bästa möjliga priser. Det är en tanke som i sin tur leder till fler kunder och därigenom också en högre omsättning. Många tandläkare tänker tvärtom: man vill tjäna snabba pengar och tar därför mer betalt. Det fungerar ett tag, men så snart kunden upptäcker att priserna är lägre någon annanstans så kommer de att söka sig dit.
  • Specialkompetens. Solna Dental har högutbildad personal och man har det i varje led - från receptionister, till tandhygienister, tandläkare och vidare till rena kirurger. Det gör att man kan behandla alla typer av dentala problem och att man kan göra det effektivt. Dessutom så har man visat sig anamma nya tekniker och det gör också att köerna minskar radikalt.
  • Två mottagningar. Solna Dental fokuserar - än så länge - i norrort och där har man i dagsläget två mottagningar: en i Arenastaden och en i Huvudsta. Man skyndar långsamt och bygger upp en bas av trogna kunder snarare än att förivra sig och gapa efter för mycket. Det har gett effekt. Dessutom är man måna om lokalerna - vilket också är en anledning till att man inte har för bråttom. Man hittar alltid en lokal som passar för verksamheten, man försöker inte anpassa en lokal i efterhand. Luftiga ytor, smakfull inredning och genomtänkta lösningar: att besöka en mottagning som drivs av Solna Dental ger en bättre upplevelse än att besöka någon konkurrent. Fördelen med detta är att man känner sig välkommen och att det tar bort en del av den oro som många kan uppleva i samband med ett tandläkarbesök.
  • Behandlingar. Man kan, som sagt, behandla allt från rotfyllningar, speciella tandimplantat, avancerad krirugi och samtidigt också utföra rena estetiska behandlingar som exempelvis Airbrush. Det senare är en skillnad: man ser till vad kunderna efterfrågar och behandlar alla problem på samma allvar. En tandblekning kan avfärdas som någonting fåfängt hos andra tandläkare; Solna Dental vet att en sådan kan göra en stor skillnad i vardagen och ser därför till att den behandlas lika seriöst som alla andra behandlingar.
19 Dec 2018