Mer naturliga tandimplantat idag

Det kan kännas tryggt att veta att om man skulle tappa en tand så går det oftast att återskapa den igen. Ibland blir det till och med så pass bra att det ser ut som om tanden fortfarande är på plats.

När man började skapa löständer, eller tandimplantat, så var det ofta något som gick att se på mils avstånd. Det var inte svårt att se att tänderna var falska och det gjorde ofta bäraren medveten och nedstämd. Men idag har man börjat använda sig av material till tandimplantat som gör att tänderna ser precis likadana ut som riktiga. Det är material som inte skadar kroppen och som kan fungera i väldigt många år, för dem som får sitt implantat redan i ung ålder.

En perfekt skapelse

För att skapa och infoga ett tandimplantat krävs det en process i flera steg. Först och främst tar man reda på hur tanden ska fästas. Har man tur så är käkbenet så pass stabilt att det går att fästa tanden med hjälp av en skruv. Men ibland får man istället fästa tanden vid tänderna på var sin sida. En teknik som även den går utmärkt och som är stabilt. För själva tillverkningen av tanden tar man noga avtryck av käken för att se hur en ny tand ska se ut och hur den ska få plats och passa in. Man bedömer även tändernas färg för att inte tandimplantatet ska ha en annan nyans och därmed sticka ut från mängden.

3 Dec 2020