OVK-besiktning förhindrar sjukdomar

Att tänderna spelar en stor roll i hur vi i övrigt mår kommer som en överraskning för somliga. Man vet att friska tänder är att eftersträva då man genom regelbunden skötsel har en bättre chans att behålla dem och slippa en massa besvär.

Borstar man sina tänder två gånger om dagen, ser till att använda tandtråd och besöker en tandläkare någon gång per år så har man också givit sig en själv chansen att få ha sina ordinarie tänderna genom en hel livstid. Om så inte skulle ske då - vad är det för faror med att inte sköta tänderna. Ett stort problem är att kroppens alla delar hör ihop; tänderna är inget undantag.

Tänder som är misskötta och som inte tagits om hand på en längre tid kan skapa hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (främst i munhålan). Det handlar om mer än bara kariesangrepp och på det stora hela mer än bara tänderna.

Så är det ofta. Sakerna man inte tänker på kan vara de som skadar mest. I ditt hem kan det finnas dolda faror som definitivt kan påverka hälsan för dig och din familj - utan att ni ens tänker på det. Vi ger ett exempel på detta. Du bor i en äldre villa och har gjort nödvändiga ingrepp för att få huset i fråga att matcha era behov på ett bättre sätt. Alla dessa ingrepp och renoveringar har skett i ett estetiskt syfte och för att det ska bli vackert.

Boka in en OVK-besiktning

Samtidigt så tycker du och din fru att barnen är förkylda allt oftare, de har hosta och är snoriga mer regelbundet. Ena barnet har dessutom utvecklat olika allergier och ni misstänker att det andra har antydan till astma. Båda barnen har svårt att koncentrera sig då de är inomhus. De blir trötta, de bråkar och de kan inte läsa sina läxor om kvällarna - speciellt då det är varmare ute. Vår diagnos: ni har fel på er ventilation och ni bör genomföra en OVK-besiktning för att kunna vidta de åtgärder som krävs.

En OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) är något som alla fastighetsägare i Sverige - enligt lag - ska göra på givna datum. Detsamma gäller i alla typer av byggnader - skolor, sjukhus, bibliotek och så vidare - och en OVK-besiktning sker i syfte att ingen ska fara illa som en följd av undermålig ventilation.

Cirkulerande luft ger bättre inomhusmiljö

För husägare finns inte samma höga krav - där är det endast nya hus som behöver en sådan och då bara en gång innan inflyttning. Vi anser att många villaägare skulle tjäna på att anlita ett företag för en OVK-besiktning - både för hälsans skull; men även av rent ekonomiska skäl.

Dels så är nya ventilationssystem och lösningar betydligt mer energisnåla och leder till lägre omkostnader. Dels så kan nya lösningar förhindra att mögel- och fuktangrepp uppkommer i husets konstruktion och således förhindra dyra reparationskostnader.

Er inomhusmiljö kommer att bli avsevärt mycket bättre och barnens svårigheter att koncentrera sig kommer att bli mycket bättre. De återkommande förkylningarna kommer även de att bli ett minne blott. En OVK-besiktning kommer att ge er svaren ni behöver.

Klicka här för att läsa mer.

27 Jul 2018