Stor skillnad i pris hos tandläkarna

De flesta jämför flera banker innan de tecknar ett lån, tittar på många bilar innan de köper in en ny bil och kontrollerar priser på mobilabonnemang. Men hur många jämför priser på tandläkare? Det är något man däremot borde göra. Prisskillnaderna är nämligen mycket stora vilket visade sig när Råd & Rön gjorde en prisjämförelse. Även om den jämförelsen genomfördes 2012 så är det minst lika viktigt idag att jämföra.

I tandvårdslagen står det att alla ska ha rätt till tandvård på samma villkor. Men samma villkor är det inte enligt Råd & Rön. Prisskillnaderna är nämligen stora. För även om det finns en referenslista gällande vad olika ingrepp kan kosta så har både Folktandvården och privata aktörer rätten att välja att erbjuda både högre och lägre pris.

Stor variation i pris

Det tidningen gjorde var att titta på en ”basundersökning” hos några kliniker runt om i Sverige. Detta både inom Folktandvården och hos privata aktörer. Prismässigt stack Västra Götaland ut rejält. Där var högsta priset inom landstinget på 885 kr vilket kan jämföras med Jönköping och Uppsala som låg lägst med 660kr.

Det var inte bara landstingets kliniker som låg högt i detta område utan även privata aktörer där högst pris var 975kr. Detta jämfört med billigast i landet där Örebro vann med bäst pris på 450kr.

Men helt lätt är det inte att jämföra. Många tandläkare har hemsidor där de presenterar deras tjänster. Men det är inte lika ofta man skriver ut priserna. Dessutom kan det vara olika pris på olika slags undersökningar och behandlingar. Generellt menade Råd & Rön att privata aktörer är sämre på detta än Folktandvården.

Undersökningen visade att det skiljde stort i pris när olika landsting och regioner jämförs. Men det är även stor skillnad på lokal nivå.

Priser i Solna

Ser man på de fyra fösta sökträffarna på Google vid en sökning på ”Tandläkare Solna” visar sig följande priser:

Klinik 1 – Priser kan ses tydligt på hemsidan under ”Priser”. Här presenteras de vanligaste undersökningarna och vad detta kostar. En grundläggande basundersökning kostade 825kr.

Klinik 2 – En klinik som ligger mycket centralt i Solna och har varierade priser beroende på ålder på kunden. Priset för en basundersökning varierar därmed mellan 520-670 kr.

Klinik 3 – Några priser anges inte på hemsidan. Hemsidan erbjuder enbart hjälp att boka en tid samt har kontaktuppgifter till tandläkaren.

Klinik 4 – Anger en rad olika behandlingar och pris på dessa. Däremot skriver de att man bör kontakta tandläkaren för information för övriga behandlingar. Något pris på basundersökning framgår inte.

Även om exemplen från Solna inte behöver spegla resten av Sverige är chansen stor att man får liknande resultat om andra städer undersöks. Den undersökning som Råd & Rön genomförde 2012 stämmer alltså fortfarande till stor grad. Det är stor skillnad i pris mellan olika tandläkare och även hur dessa prisnivåer presenteras.

(Priser och exempel från början av 2018)

2 Feb 2018