Trygghet och bemötande – Viktigast enligt tandläkarbesökarna

Vad prioriterar du främst när du väljer vilken tandläkare som ska väljas? Priset, ryktet eller kanske bemötandet. När över 1000 recensioner av privatpersoner, på tandläkare på Östermalm, sammanställts av Reco är en sak tydlig. Trygghet och bemötande väger extremt tungt. 

De tre tandläkare på Östermalm som fått flest recensioner på Reco.se har tillsammans över 1000 recensioner. Genom att läsa dessa kan man få en relativt bra bild av vad kunderna uppskattar (och inte uppskattar) hos de olika klinikerna. 

Trygghet och bemötande 

Även om ett par recensioner nämner priset så är det knappast vad konsumenterna i första hand nämner i dessa recensioner. Det är istället trygghet och bemötande. En person skriver exempelvis att hon känner sig trygg hos denna tandläkare och att bemötandet är ”mycket bra” trots tandläkarskräck. 

En annan recension lyfter upp att det är ”lungt, och ostressigt” och att kunden känner sig ”omhändertagen”. 

Flera nämner att de har tandläkarskräck (eller obehag för att gå till tandläkare) men att de känner sig trygga. Det är ett återkommande tema att bemötandet är A och O. Det är detta som gör att man väljer just den tandläkaren och att man återkommer regelbundet. Det är även det som lägger grunden för den trygghet som många nämner. 

Viktigt att förmedla 

Tittar man på de hemsidor som samma kliniker från Östermalm har så speglas ”trygghet och bemötande” på väldigt olika sätt. De flesta skriver ut var de är belägna, vilka tjänster de kan erbjuda och delvis pris. Däremot skiljer det sig hur stort fokus man lägger på att förmedla den trygghet som kunden uppenbarligen efterfrågar. 

Den tandläkare som hade mest recensioner har uppenbarligen tittat på dessa – eller på annat sätt uppfattat att just trygghet och lugn är prioritet för besökarna. På en av bilderna på hemsidan visas hur en gäst passar på att njuta en stund  i en massagestol. Det har egentligen inget med tandläkaren att göra men det blir ett sätt att få besökarna att slappna av inför besöket. Ett sätt att förmedla lugn, trygghet och skapa en skön känsla. Samma tandläkare beskriver även att de erbjuder en ”lugn och behaglig miljö”. 

Ser man överlag på dessa tre tandläkare från Östermalm så förmedlas istället främst kompetens, kvalité och specialistkunskaper. Det är självklart att kvalité bör prioriteras högt men ser man på vad kunderna efterfrågar så är det trygghet och gott bemötande. Som tandläkare kan det därmed vara värt att försöka förmedla detta även på hemsida och i marknadsföring. 

9 Jun 2018