Blogg

Här i bloggen på Borsta Tänderna skriver vi om allt som har med tänder och tandvård att göra.

 

Sida 3

RSS

En arbetsmetod för tandläkare i Stockholm att ta efter

19 Dec 2018

Hur kan man lyckas som tandläkare i Stockholm? Frågan är relevant sett till att många väljer att öppna egna mottagningar och där man således ser en stor konkurrens inom området. En konkurrens som kan vara mördande och där det kan vara svårt att attrahera nya kunder och samtidigt behålla de befintliga.

Man måste nämligen vara medveten om att det skiljer sig mellan Stockholm och mindre städer och att man inte - på samma sätt - kan förvänta sig att kunderna återkommer. I en mindre stad kan relationen mellan tandläkare och patient sträcka sig över ett yrkesliv - i Stockholm är folk mer ombytliga och villiga att söka sig till andra mottagningar. Det gör att man måste hålla sig på tårna och ligga rätt både pris- och kvalitetsmässigt.

Om man ser till tandläkare som lyckats så kan man dra lärdom av Solna Dental. Solna Dental är ett bra exempel på där en tandläkare hittat rätt och där nya kunder strömmar in; något som inte är en produkt av slumpens skördar utan som kommer av en medveten strategi signerad ägaren Dani Toutoundji och hans anställda. Vad utmärker då detta företag och vad finns det för hemligheter bakom framgången?

Sätter kunden i första rummet

Vi tänkte räkna upp några av de saker som skiljer Solna Dental från andra mottagningar i- och kring Stockholm. Detaljer som förklarar varför kunder är villiga att åka från hela Stockholm till Solna och som ger dig ledtrådar om hur du ska tänka om du är i startgroparna i att öppna en egen mottagning.

  • Priserna. Solna Dental håller lägre priser och man gör detta medvetet. Det handlar inte om att tjäna pengar i första hand - det handlar om att erbjuda bästa möjliga vård till bästa möjliga priser. Det är en tanke som i sin tur leder till fler kunder och därigenom också en högre omsättning. Många tandläkare tänker tvärtom: man vill tjäna snabba pengar och tar därför mer betalt. Det fungerar ett tag, men så snart kunden upptäcker att priserna är lägre någon annanstans så kommer de att söka sig dit.
  • Specialkompetens. Solna Dental har högutbildad personal och man har det i varje led - från receptionister, till tandhygienister, tandläkare och vidare till rena kirurger. Det gör att man kan behandla alla typer av dentala problem och att man kan göra det effektivt. Dessutom så har man visat sig anamma nya tekniker och det gör också att köerna minskar radikalt.
  • Två mottagningar. Solna Dental fokuserar - än så länge - i norrort och där har man i dagsläget två mottagningar: en i Arenastaden och en i Huvudsta. Man skyndar långsamt och bygger upp en bas av trogna kunder snarare än att förivra sig och gapa efter för mycket. Det har gett effekt. Dessutom är man måna om lokalerna - vilket också är en anledning till att man inte har för bråttom. Man hittar alltid en lokal som passar för verksamheten, man försöker inte anpassa en lokal i efterhand. Luftiga ytor, smakfull inredning och genomtänkta lösningar: att besöka en mottagning som drivs av Solna Dental ger en bättre upplevelse än att besöka någon konkurrent. Fördelen med detta är att man känner sig välkommen och att det tar bort en del av den oro som många kan uppleva i samband med ett tandläkarbesök.
  • Behandlingar. Man kan, som sagt, behandla allt från rotfyllningar, speciella tandimplantat, avancerad krirugi och samtidigt också utföra rena estetiska behandlingar som exempelvis Airbrush. Det senare är en skillnad: man ser till vad kunderna efterfrågar och behandlar alla problem på samma allvar. En tandblekning kan avfärdas som någonting fåfängt hos andra tandläkare; Solna Dental vet att en sådan kan göra en stor skillnad i vardagen och ser därför till att den behandlas lika seriöst som alla andra behandlingar.

Tänk att tandläkare kan åtgärda mer än hål i tänderna

19 Nov 2018

Numera finns det tandläkare som gör mer än bara lagar hål i tänderna. Det finns tandläkare som kan ge dig en Fillerbehandling av läpparna om du så önskar. Om du till exempel är missnöjd med storleken på dina läppar så kanske du vill göra en läppförstoring. Då kan du få en injektion av Filler i läpparna så att du får det utseeende som du önskar.

Många rynkor blir permanenta efter några år

Om du önskar få en behandling av rynkor kring munnen, kan du få Botox som hjälper till att släta ut små, små rynkor som du kanske har kring munnen. Det är ju inte så konstigt om man råkar få sådana rynkor. Rynkor uppstår när man gör miner, när man skratar, gråter, ler eller ser butter ut. All mimik i ansiktet som formar det, slätas ut när man är barn. Då är huden så pass spänstig att huden slätas ut när du inte skrattar, ler eller gråter. Men med tiden och åren som går, sltuar huden vara så där späntig som den var förut. Har man då lett ett antal 1000 gånger, återgår inte huden till sin forna form, utan rynkan sätter sig i ansiktet.

Få Botox mot rynkorna

Har du då flera olika rynkor, till exempel kring munnen, blir det som ett finmaskigt nät kring munnen som kanske inte är så klädsamt. Då kan Botox injektioner just kring munnen vara ett sätt att få tillbaka den släta hyn runt munnen. Och sådant kan en tandläkare hjälpa dig med. Tandläkare läser ju otroligt mycket om muskler och senor i ansiktet. De har kompetensen att ge injektioner på sätt som inte skadar i ansiktet. De har alltid tandsjuksköterskor som också har den rätta kompetensen och vet hur de ska sterilisera alla instrument och redskap som de har på en tandläkarmottagning. Det är därför som injektioner av olika slag gott och väl kan utföras på en tandläkarmottagning.

Gå till tandläkare ska inte kosta skjortan

Det ska inte kosta skjortan att gå till en tandläkare, anser vi. Om det gör det, får vi mycekt sämre tänder och munhälsa. Det gör att vi drar från att gå till tandläkaren, och sådant gör att hälsan i våra tänder och munnar blir sämre. Skulle det vara tvärtom, skulle antagligen hälsan förbättras. Vi har ju sett att tandhälsan har blivit en klassfråga; de som är rika har fina och hälsosamma tänder, medan de som inte har de rätta resurserna inte har samma hälsa i munnen och fler hål i tänderna. Här kan du läsa mer om tandläkare som du kan gå till i Stockholm som har bra och vettiga priser: http://www.tandlakare-stockholm.nu.

Hur vill du synas som tandläkare?

23 Oct 2018

Frågan i rubriken borde kanske snarare ställas i form av var du vill synas som tandläkare. I städer med hög konkurrens så finns det all anledning att se över sin marknadsföring. I en mindre stad så kanske det finns en- eller två tandläkare utöver Folktandvården och där kan kunderna delas upp utan att man egentligen behöver göra någonting; alla invånare vet var man finns, hur mycket man kostar och om tjänsten är bra eller lite sämre.

Det är också därför man kan se längre relationer mellan patient och tandläkare i en småstad - det är inte ovanligt att se en sådan sträcka sig över ett helt liv. I exempelvis Stockholm däremot så är folk mer otrogna och de har också all anledning att vara det. Primärt så handlar det om att kan komma billigare undan genom att välja en annan tandläkare.

Det leder oss i sin tur tillbaka till var man syns. Är det bättre för dig som tandläkare i Stockholm att betala dyra pengar för att synas i Mitti-tidningen då du har någon kampanj eller betala runt 40.000 kronor för att synas någon vecka i tunnelbanan än att synas hela tiden - till en billigare kostnad? Vi skulle säga att det senare alternativet är bättre och där handlar det om att synas på nätet. Eller på Google, snarare.

En kund kan idag ta fram sin mobiletelefon och knappa in ordet Tandläkare och Stockholm. Det kan också innebära mer specifika sökfraser som exempelvis Tandprotes/tandimplantat/Tandställning/tandblekning och så vidare och följas av mer specifika områden såsom Årsta/Södermalm/Järfälla/Huddinge/Östermalm/Solna.

Den tandläkare som förstår detta har mycket att vinna och där handlar det alltså om att ranka högst upp på de sökord som faktiskt används dagligen.

En SEO-Byrå identifiera sökorden och får dig att ranka högre

För att ranka högt på Google så krävs det sökmotoroptimering. Det innebär att man lägger ett gediget arbete bakom varje enskilt sökord - länkar, texter, bilder, videos och så vidare - och därigenom bygger en starkare sida. Anlitar man som tandläkare en SEO-byrå så kan denna också styra den egna hemsidan mot de sökord som ofta används.

Din egen hemsida kanske är spretig och irrelevant sett till detta. Ingenstans står det att du är prisvärd, att du kan erbjuda akut hjälp, att du är knuten till olika organisationer eller att du är expert på exempelvis tandimplantat.

Hur ska du då kunna förvänta dig att kunderna ska välja dig om en konkurrerande tandläkare aktivt jobbar just med att framhäva sina kunskaper, priser och sin service?

Välj rätt SEO-byrå och skörda frukterna

Man har alltid fått sälja sig själv och sina tjänster, men skillnaden idag är att man gör det online och via Google. Det är fördelaktigt sett till att priset är billigare, avkastningen potentiellt kan bli högre och att det är mer rättvist: den tandläkare som lägger mest på pengar på sökmotoroptimering behöver inte få flest kunder. Det kommer den tandläkare som väljer rätt SEO-byrå att göra. Som i alla områden så finns det bra och dåliga företag inom SEO också. En billig partner kan göra underverk och en dyr kan vara en ren katastrof.

Du är skyldig att hjälpa dina barn till en god tandhygien

2 Sep 2018

Att sköta sina tänder regelbundet är ett måste om man vill behålla sina tänder när man blir äldre. Detta vet vi i idag vi har dessutom goda möjligheter till bra tandvård med subventioneringar och högkostnadsskydd. Våra barn har gratis tandvård till det år de fyller 23 och många experter tror att tandvården i framtiden kommer att bli fri för alla på samma sätt som sjukvården. Men trots vad vi vet om vikten av en god munhygien och följderna av att missköta sina tänder är det många föräldrar som tar ganska lätt på sina barns munhygien. De skrattar bort ett hål hos tandläkaren och tycker att tandläkaren överdriver när de uppmanar dem att vara noggrannare med sina barns munhygien.

God tandhälsa viktigt från tidig ålder

Dock bör man ta sina barns tandhygien på allvar. Tvärtemot vad många föräldrar tror har det betydelse hur man sköter sina mjölktänder, det påverkar nämligen kvaliteten på de permanenta tänder som kommer under dem. Dessutom kan man lätt få sjukdomar i tandköttet av för dåligt skött tandhygien, något som visserligen går att justera i stunden men kan ge problem senare i livet. Kort sagt, den tandhygien du lär dina barn när de är små är vad de har att jobba med när de blir vuxna. Ett barn som redan när det är fem har haft flera hål i tänderna ligger i riskzonen för en riktigt dålig tandhälsa i vuxen ålder. Det är din uppgift som förälder att hjälpa barnet att komma tillrätta med problemen.

Tvångsomhändertagning kan bli aktuellt vid vanvård

Dålig tandhälsa hos ett barn syns. Det väcker uppmärksamhet hos skolpersonal, vänner, anhöriga och inte minst tandläkare. Om du struntar i hur barnen sköter sina tänder kommer du att bli ifrågasatt som förälder och går det riktigt långt kan det till och med bli så att de blir omhändertagna enligt LVU. Lagen om vård av unga ger socialtjänsten rätt att tvångsomhänderta ett barn och placera det i familjehem om man misstänker att det far illa i föräldrahemmet. Ett barn med mycket dålig tandhälsa är ett tecken på vanvård eftersom det i regel tar ganska lång tid innan problem med tänderna syns och märks hos omgivningen. Det blir ett mått på din förmåga som förälder på din förmåga att hjälpa ditt barn till en god hälsa och en trygg uppväxt.

Kontakta en LVU-advokat om du vill överklaga

I bästa fall kan ett beslut om tvångsomhändertagande bli en väckarklocka för dig som förälder och få dig att inse att du måste ta dina barns tandhälsa på allvar. Du kan överklaga ett beslut om tvångsomhändertagande om du kan visa att beslutet är förhastat eller grundar sig på missuppfattningar och felaktigheter. För att kunna bevisa det bör du kontakta en bra LVU-advokat, som kan sätta sig in i din och ditt barns situation. Finner rätten att du har förutsättningar att bättre tillgodose ditt barns behov av vård och trygghet får du i regel en ny chans.

Att inte orka eller kunna ta hand om sitt barn

Ibland hänger dålig tandhygien ihop med andra hygienproblem eller negligering av barnet. Den förälder som känner att de inte orkar, kan eller vill ta hand om sitt barn bör omedelbart kontakta socialtjänsten, även om det känns hemskt. Det är bättre att få hjälp eller att barnet får komma till ett tryggt hem än att det far illa i sin hemmiljö. Ett barn vill av naturliga skäl alltid vara hos isna föräldrar men när det inte fungerar måste man förändra situationen på något sätt. Ibland, men inte alltid, är ett tvångsomhändertagande enligt LVU det bästa för barnet.

Läs mer om LVU här.

OVK-besiktning förhindrar sjukdomar

27 Jul 2018

Att tänderna spelar en stor roll i hur vi i övrigt mår kommer som en överraskning för somliga. Man vet att friska tänder är att eftersträva då man genom regelbunden skötsel har en bättre chans att behålla dem och slippa en massa besvär.

Borstar man sina tänder två gånger om dagen, ser till att använda tandtråd och besöker en tandläkare någon gång per år så har man också givit sig en själv chansen att få ha sina ordinarie tänderna genom en hel livstid. Om så inte skulle ske då - vad är det för faror med att inte sköta tänderna. Ett stort problem är att kroppens alla delar hör ihop; tänderna är inget undantag.

Tänder som är misskötta och som inte tagits om hand på en längre tid kan skapa hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (främst i munhålan). Det handlar om mer än bara kariesangrepp och på det stora hela mer än bara tänderna.

Så är det ofta. Sakerna man inte tänker på kan vara de som skadar mest. I ditt hem kan det finnas dolda faror som definitivt kan påverka hälsan för dig och din familj - utan att ni ens tänker på det. Vi ger ett exempel på detta. Du bor i en äldre villa och har gjort nödvändiga ingrepp för att få huset i fråga att matcha era behov på ett bättre sätt. Alla dessa ingrepp och renoveringar har skett i ett estetiskt syfte och för att det ska bli vackert.

Boka in en OVK-besiktning

Samtidigt så tycker du och din fru att barnen är förkylda allt oftare, de har hosta och är snoriga mer regelbundet. Ena barnet har dessutom utvecklat olika allergier och ni misstänker att det andra har antydan till astma. Båda barnen har svårt att koncentrera sig då de är inomhus. De blir trötta, de bråkar och de kan inte läsa sina läxor om kvällarna - speciellt då det är varmare ute. Vår diagnos: ni har fel på er ventilation och ni bör genomföra en OVK-besiktning för att kunna vidta de åtgärder som krävs.

En OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) är något som alla fastighetsägare i Sverige - enligt lag - ska göra på givna datum. Detsamma gäller i alla typer av byggnader - skolor, sjukhus, bibliotek och så vidare - och en OVK-besiktning sker i syfte att ingen ska fara illa som en följd av undermålig ventilation.

Cirkulerande luft ger bättre inomhusmiljö

För husägare finns inte samma höga krav - där är det endast nya hus som behöver en sådan och då bara en gång innan inflyttning. Vi anser att många villaägare skulle tjäna på att anlita ett företag för en OVK-besiktning - både för hälsans skull; men även av rent ekonomiska skäl.

Dels så är nya ventilationssystem och lösningar betydligt mer energisnåla och leder till lägre omkostnader. Dels så kan nya lösningar förhindra att mögel- och fuktangrepp uppkommer i husets konstruktion och således förhindra dyra reparationskostnader.

Er inomhusmiljö kommer att bli avsevärt mycket bättre och barnens svårigheter att koncentrera sig kommer att bli mycket bättre. De återkommande förkylningarna kommer även de att bli ett minne blott. En OVK-besiktning kommer att ge er svaren ni behöver.

Klicka här för att läsa mer.

Så lång tid tar det att bli tandläkare

15 Jun 2018

Funderar du på vad du ska bli när du blir "stor"? Som barn får man ofta de frågorna. Det är en fråga som aldrig tappar i popularitet. Vad man vill med sitt liv, säger en hel del om vem man själv är och vilken inriktning man har på sitt liv. Är det så att du funderar på något yrke inom vården är det en mycket bra idé. Vården skriker efter folk som kan tänka sig att arbeta inom sjuk- och "frisk"vård. Arbetar man som tandläkare är det sällan så att människor är sjuka. Däremot kan de behöva hjälkp med kariesangrepp, tandimplantat, bettskenor eller med tandblekningar. 

Så utbildar du dig till tandläkare

Tandläkarprogrammet tar ungefär 5 år och man behöver läsa in ungefär 300 högskolepoäng innan man är klar. Då varvar man teoretiska övningar med praktiska sådana. Har man kommit halvvägs in på utbildningen får man ta emot patienter på den tandläkarmottagning som man har på skolan som utbildar tandläkare. Det man pluggar kan vara allt från patologi (sjukdomsläare), medicin, farmakologi (läran om mediciner) Man läser även etik, komunikation och teamarbete. Ska man sedan bli färdig tandläkare måste man ta en yrkesexamen på universitetet. Vill man kan man även läsa till en magisterexamen som tandläkare.

Gillar man att studera kan man specialisera sig

Ska man kunna ta emot patienter som tandläkare måste man få en legitimation, precis som läkare från Socialstyrelsen. Först måste man arbeta kliniskt i 2 år. Sedan kan man få sin legitimation som tandläkare. Som specialist kan du arbeta med ortodonti; tandregleringar. pedodonti; barntandvård, oral protetik; proteser i munnen, käkkirurgi, endodonti; rotbehandlingar, parodotologi; tandlossningssjukdomar, bett fysliologi; om man har besvär med käkleder och tuggmuskler, odontologisk radiologi, då man undersöker tänderna via en röntgen.

Väljer du att bli tandläkare kan du räkna med en ganska bra lön; för kvinnliga tandläkare kunde du räkna med en lön på dryga 43.000 och som manlig tandläkare på drygt 45.000 kronor i månaden innan skatt. För att komma in på en tandläkarutbildning krävs att man har läst biologi 2 på gymnasiet, fysik 2, kemi 2 och matematik 4. 

Var får man sedan jobb?

De bästa chanserna är att få jobb i Stockholm där det finns mer än 1.200 tandläkarmottagningar, men det spelar egentligen inte så stor roll var i landet man söker, de flesta mottagningar söker verkligen efter fler tandläkare. Konkurrensen är mycket liten om jobben som tandläkare och i framtiden ser inte ut att förändra den saken. Bor man i Stockholm och vill fortsätta arbeta där, är det inte svårt att kunna göra det.

Trygghet och bemötande – Viktigast enligt tandläkarbesökarna

9 Jun 2018

Vad prioriterar du främst när du väljer vilken tandläkare som ska väljas? Priset, ryktet eller kanske bemötandet. När över 1000 recensioner av privatpersoner, på tandläkare på Östermalm, sammanställts av Reco är en sak tydlig. Trygghet och bemötande väger extremt tungt. 

De tre tandläkare på Östermalm som fått flest recensioner på Reco.se har tillsammans över 1000 recensioner. Genom att läsa dessa kan man få en relativt bra bild av vad kunderna uppskattar (och inte uppskattar) hos de olika klinikerna. 

Trygghet och bemötande 

Även om ett par recensioner nämner priset så är det knappast vad konsumenterna i första hand nämner i dessa recensioner. Det är istället trygghet och bemötande. En person skriver exempelvis att hon känner sig trygg hos denna tandläkare och att bemötandet är ”mycket bra” trots tandläkarskräck. 

En annan recension lyfter upp att det är ”lungt, och ostressigt” och att kunden känner sig ”omhändertagen”. 

Flera nämner att de har tandläkarskräck (eller obehag för att gå till tandläkare) men att de känner sig trygga. Det är ett återkommande tema att bemötandet är A och O. Det är detta som gör att man väljer just den tandläkaren och att man återkommer regelbundet. Det är även det som lägger grunden för den trygghet som många nämner. 

Viktigt att förmedla 

Tittar man på de hemsidor som samma kliniker från Östermalm har så speglas ”trygghet och bemötande” på väldigt olika sätt. De flesta skriver ut var de är belägna, vilka tjänster de kan erbjuda och delvis pris. Däremot skiljer det sig hur stort fokus man lägger på att förmedla den trygghet som kunden uppenbarligen efterfrågar. 

Den tandläkare som hade mest recensioner har uppenbarligen tittat på dessa – eller på annat sätt uppfattat att just trygghet och lugn är prioritet för besökarna. På en av bilderna på hemsidan visas hur en gäst passar på att njuta en stund  i en massagestol. Det har egentligen inget med tandläkaren att göra men det blir ett sätt att få besökarna att slappna av inför besöket. Ett sätt att förmedla lugn, trygghet och skapa en skön känsla. Samma tandläkare beskriver även att de erbjuder en ”lugn och behaglig miljö”. 

Ser man överlag på dessa tre tandläkare från Östermalm så förmedlas istället främst kompetens, kvalité och specialistkunskaper. Det är självklart att kvalité bör prioriteras högt men ser man på vad kunderna efterfrågar så är det trygghet och gott bemötande. Som tandläkare kan det därmed vara värt att försöka förmedla detta även på hemsida och i marknadsföring. 

Viktigt att borsta tänderna minst varje dag

6 May 2018

Hur många gånger man än går till tandläkare för att öfrhindra karies och plack i sina tänder, hjälper det inte om man inte själv påverkar sin hygien i tänder och mun. Så snart vi sätter något i munnen, får vi i oss socker av olika slag. Det finns faktiskt socker i det mesta, till och med i brödet, i corn-flakes vi äter på morgonen. Det finns fruktsocker i de flesta grönsaker som vi äter, och naturligtvis i frukten. Det finns till och med druvsocker i smörgåspåläggen som vanlig kokt, eller rökt skinka, leverpastej och Kalles kaviar. Det finns för det mesta socker i den lunch, middag och kvällsmat som vi äter. Det finns till och med mjölksocker i mjölken som vi dricker med kaffet eller teet.

Borsta bort all karies från maten

Med tanke på det myckna socker som finns i maten går det inte helt och hållet att skydda sig från karies eller plack i våra tänder. Dem måste man borsta bort. Ju mer frekvent desto mindre risk för att karies och plack stannar kvar. För den sakens skull måste man avlägsna matrester mellan tänderna med tandtråd. Då får man bort sådant som kan ha fastnat mellan tänderna. Risken är nämligen stor att man annars kan få karies och hål mellan tänderna som sedan sprider sig till tänderna intill. Därför behöver man skölja munnen regelbundet med fluor. Man kan även ta en fluortablett och låta den smälta långsamt i munnen.

Eller så borrar man bort dem

Har man av någon anledning fått karies som fått fäste i ens mun måste man gå till en tandläkare som tar bort det, antingen med de redskap som han eller hon har på sin mottagning, eller med en borr. De flesta har någon gång fått sina tänder borrade och lagade med kompositmaterial. Det är inte det minsta farligt. Det enda negativa är att det kostar en hel del att få en tand lagad. Upp till 24 år, får man gratis tandläkarvård i Sverige. Är man ansluten till Försäkringskassan får man ett bidrag på 300 tills man har fyllt 30 år. Efter det är bidraget på 150 år, tills man har fyllt 70 år då bidraget på nytt är 300.

Var hittar man en bra tandläkare?

Antingen ser man till att gå till en tandläkare nära där man bor, eller så väljer man en tandläkare nära ens arbete, så att man kan gå till tandläkaren på sin lunchrast, eller efter jobbet. Varför inte då välja en tandläkare som har klinik centralt på Drottninggatan? Mer central klinik får man leta efter än tandläkare på Drottninggatan. Läs mer om tandläkare på Drottninggatan här: https://www.tandläkaredrottninggatan.se.

Allt fler tandläkare erbjuder behandlingar med botox

16 Apr 2018

Att ha ett vackert leende är något som de flesta av oss uppskattar och också eftersträvar efter att själva ha. Med ett leende så kan man erövra hela världen och visst kan man se en skillnad på hur man blir bemött av andra om man visar upp sina tänder snarare en att stänga dessa inne genom en stängd mun.

Det som krävs för att kunna - våga - visa upp ett leende är att man dels har friska tänder, gärna vita sådan, och att dels området kring munnen, så att säga, är med på tåget. Det senare kan skapa problem. Att le är nämligen ren och skär gymnastik för hela ansiktet och i och med att vi åldras så bildas det också rynkor; rynkor som i sin tur syns väldigt mycket då vi väl skrattar och ler. Det kan stå i vägen för många. Att åldras är inte någon enkel historia; man vill alltid se ut som man gjorde i unga dagar.

Dessutom så är heller inte rynkor exkluderade till en äldre generation - nej, det handlar väldigt mycket om genetik och livsstil också. en ung tjej som kanske röker och har sämre genetiska anlag - båda föräldrarna har rynkor - kan få sådana redan i en tidig ålder. Lyckligtvis så finns det behandlingar och vi ska återkoppla just till tänderna då vi tittar närmare på en av alla dessa.

Det som skett är nämligen att många tandläkare tagit fasta på att leendet även engagerar andra kroppsdelar än tänderna. Rent konkret så innebär det att man även erbjuder behandlingar med både fillers och med botox. Botox är den behandling vi ska titta närmare på här då vi anser att den har absolut flest fördelar.

Det här kan du förvänta dig av botox

Botox är ett toxin som finns naturligt i jorden och som till en början användes för att behandla personer i USA som led av spasmer i ansiktet/ögonen. Det som man såg vara att botox även slätade ut huden vid det behandlade området. En patient med rynkor, små kråkfötter, vid ögonen fick efter avslutad behandling med botox en helt slät hy. Naturligtvis var denna upptäckt synnerligen intressant för skönhetsindustrin och där är vi alltså nu.

Botox har fördelar i att du slipper bli sövd, att man inte skär och lyfter huden, att det är prisvärt, att det går fort - en behandling tar ungefär tjugo minuter - och att det inte krävs någon vila efteråt.

Att en tandläkare erbjuder botox tycker vi är ett gott bevis på att det verkligen fungerar. Du kan alltså, rent hypotetisk, möjligt för dig att besöka en tandläkare i Stockholm, fixa dina tänder (exempelvis genom en tandblekning) o c h få en slät hy runt munnen genom botox. Skulle du vilja ha lite mer voluminösa läppar så är det dessutom möjligt att låta din tandläkare behandla dig med fillers.

Skulle det kännas konstigt att besöka en tandläkare - vilket vi kan ha all förståelse för - i syfte att få slätare hud så finns det väldigt många specialiserade kliniker och salonger i Stockholm som enbart fokuserar på exempelvis botox. Vi ville bara visa på vilka möjligheter som finns och peka på det faktum att ett vackert leende är mer än bara vita tänder.

Därför har du dålig andedräkt trots tandborstning

28 Mar 2018

De allra flesta av oss väljer att borsta tänderna. Från första klass i skolan blir vi itutade vikten av att borsta tänderna. Som barn fick man lära sig att karies kom och bosatte sig i tänderna om man inte borsta de bort dem. Karies och hans fula kompisar åkte ut först när vi skiljde munnen ordentligt.

Sedan kom fluortanten och man fick fluor att skölja munnen med. Samtidigt visade hon med en gigantisk plastmun och en lika gigantisk tandborste hur man skulle hålla i tandborsten och borsta, borsta, borsta. Av de skälen borstar de flesta tänderna morgon och kväll. Att inte borsta tänderna gör att vi blir nojiga över dålig andedräkt. Men ibland kan man ha dålig andedräkt trots att man har borstat sina tänder. Vad beror det på i så fall?

Dålig andedräkt trots tandborstning

Trots att man borstar tänderna regelbundet kan det ändå bildas bakterier i munnen. De kan samlas runt tänderna, i fickor i tandköttet, eller i gropar i tungans bakre del. Den dåliga andedräkten kommer av svavelföreningar som bildas i munnen av bakterier. Och bakterier i munnen kan bero på olika orsaker;

1. Borsta tungan. Märker man att man har dålig andedräkt även efter tandborstning, kan man borsta tungan. Du tar några tag med tandborsten över tungan och sköljer den med vatten efteråt.

2. Rökning. Röker man kan man få dålig andedräkt, även efter tandborstning, liksom intag av alkohol, stark mat. 3. Hormonella förändringar. Kvinnor kan ibland ha dålig andedräkt, som mer har med hormonella förändringar i kroppen att göra; mens, graviditet eller klimakteriet.

4. Tandlossning. Har man bakterier i munnen, som på sikt kan leda till tandlossning, kan man få dålig andedräkt. Kontakta en tandläkare för att förhindra att tandlossningen utvecklas. Görs inget i tid, kan tandbenet förstöras och du tappar tänderna.

Gå regelbundet till tandläkare

Regelbundna besök hos tandläkare är viktig av olika orsaker. Dels kan tandläkaren tala om för dig vilken tandstatus du har, och vad som på sikt kan leda till problem och hur du kan förbygga det. Dels kan din tandläkare ge dig behandlingar som du kan behöva få för att fortsätta ha en bra munhygien. Eftersom du ska gå regelbundet till en tandläkare kan det vara bra att skaffa dig en sådan nära där du bor så att det blir lätt att ta sig dit från ditt hem. Bor du i Stockholmsområdet finns det många tandläkare.

Folktandvården, som exempel har tandvårdsmottagningar i alla olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Malmö, liksom i alla stora städer i Sverige. Med de privata alternativen brukar det finnas relativt gott om tandläkaremottagningar i Sverige, även i mindre tätorter. Om du inte har någon tandläkare för tillfället, kan du alltid googla tandläkare Solna, om du nu händelsevis skulle bo i Solna, annars byter du ut Solna med den ort som du bor på.

Vårdnadstvist och ansvar

23 Mar 2018

Det finns vissa skillnader mellan att vara gift och att leva i ett samboförhållande. Tydligast blir det om någon avlider då man som gift har rätt att ärva, medan man som sambo hamnar ganska långt ner i ordningen sett till hur vår arvsrätt ser ut. Detta kan illustreras av exemplet med Stieg Larsson - den välkände författaren som avled och där hans sambo hamnade i en uppslitande tvist gällande arvet med Stiegs pappa och Stiegs bror. Där kan man se en viss orättvisa då Stieg och sambon levt ihop i över trettio år. Men, så ser våra svenska regler ut och här hade ett skrivet testamente kunnat ge en annan utgång.

En annan skillnad gäller barn och vårdnad. Får man som ett gift par barn så utgår per automatik gemensam vårdnad om barnet i fråga. Föräldrarna har lika stort ansvar gällande försörjning, kärlek, kläder, mat, utbildning och alla beslut som rör barnet framtid. Får samma par ett barn men lever i ett samboförhållande så får mamman vårdnaden. Pappan måste å sin sida - tillsammans med mamman - ändra detta till gemensam vårdnad; något som inte tar speciellt lång tid att göra - men som ändå visar skillnaden mellan gifta- och icke-gifta par.

Vad händer då vid en skilsmässa? Gällande barnen så kommer föräldrarna fortfarande ha gemensam vårdnad. Från statens sida så anser man att denna vårdnadsform är bästa för barnen: båda föräldrarna har alltså lika stort ansvar att ge barnet mat på bordet, kläder, ta barnet till en tandläkare, ge kärlek och de ska tillsammans fatta alla större beslut som rör barnet. Skillnaden är att allt detta sker i två olika hem snarare än i ett gemensamt.

Inled ingen vårdnadstvist i affekt och för att straffa

Skulle det visa sig att detta är omöjligt - att föräldrarna inte alls kan komma överens om hur vårdnaden ska se ut så kan en vårdnadstvist komma att ta form. Den ena föräldern lämnar då in en stämningsansökan, den andre motsätter sig denna och en vårdnadstvist har därmed sett sin början.

Felet med många sådana är att de sker av fel orsaker och i stridens hetta. Man inleder en vårdnadstvist för att straffa den andre föräldern på grund av exempelvis otrohet eller för att denne träffat en ny partner. Barnen blir ett slags slagträ i debatten och här är rådet att man tar ett steg tillbaka och ser på denna vårdnadstvist ur ett framtida ljus. Det vill säga - klarar du av att på egen hand ta allt ansvar?

En i sammanhanget banal sak som att följa med ditt barn till tandläkaren innebär kanske att du måste ta ledigt från jobbet och att du heller inte kan ringa din forne partner och kräva att han ska ställa upp. Han kommer att betala underhåll och han kommer att ha umgängesrätt med barnet - men han fattar inga övriga beslut och kan således inte tvingas till detta.

En tandläkare å sin sida - det var som sagt ett banalt exempel. Men, det visar ändå på det vi vill visa med en vårdnadstvist: många som inleder - och vinner - en sådan tänker inte på att allt ansvar numera ligger på deras bord. Det är lätt att inleda en vårdnadstvist i ren affekt och kanske glömma bort att pappan (eller mamman) i grund och botten är en väldigt bra förälder.

Har du slagit ut dina tänder i Stockholm?

21 Feb 2018

Det som är talande om man jämför ett par tappade tänder med ett brutet ben eller arm är att de senare går att laga och i många fall få ett starkare ben efteråt. Bryter du benet så kommer en operation att äga rum, du kommer att få gå med gips i några månader och efter en tids rehabilitering så kommer ditt ben att vara funktionellt och som vanligt igen.

Men, om du istället – låt oss säga att det handlar om en idrottsrelaterad olycka, lämpligen ishockey – skulle slå ut dina tänder så kommer det inte att växa ut några nya. Den hockeyklubba som du fått i munnen vid en närkamp är alltså förödande på fler än ett sätt. Du känner en stor smärta, du kommer att få en operation utförd av en tandläkare och du kommer att få en lösning presenterad - men dina ordinarie tänder är ett minne blott.

Vilken lösning är då bäst? Den vanliga handlar om tandproteser – löständer – som kan vara att föredra för dig vid just det här skedet i livet. I och med att du idrottar, låt oss säga att du bor i Stockholm, så kommer din tandläkare förmodligen att rekommendera dig tandimplantat i Stockholm under den period din aktiva karriär pågår. Detta i och med att risken är påtaglig att du får ännu en klubba i din mun och skadar fler tänder. Då din karriär är över däremot – då kan din tandläkare i Stockholm komma med en mer permanent lösning som kallas för tandimplantat.

Överväg tandimplantat om det finns rätt förutsättningar

Tandimplantat är, i jämförelse med tandproteser, en bättre lösning och vi tänkte ge några snabba punkter som styrker detta påstående:

  • Tandimplantat sitter fast. Din tandläkare i Stockholm kommer att operera in titanskruvar i ditt käkben och i dessa så fäster man därefter emaljkronor som ser ut som tänder. Tandimplantat kan, tack vare att titan ofta tas upp och välkomnas av kroppen, växa fast och fungera precis som vanliga tänder gör. tandproteser måste plockas ut, de kan glappa och de kan försvåra matsmältningsapparaten.
  • Tandimplantat ser äkta ut: Varje emaljkrona - oftast av porslin - tillverkas för hand och med dina ordinarie tänder som mall. Det blir alltså samma färgnyanser och samma form. En utomstående kommer inte att se någon skillnad - det går i de flesta fall inte att skilja ett tandimplantat från en riktig tand.
  • De känns äkta Ett problem med tandproteser är att de kan påverka matsmältningen och att man kan känna obehag då man tuggar sin mat. Det sker sällan då man har tandimplantat inopererade, Dessutom påverkas heller inte talet - något som även det kan vara problematiskt vid tandproteser där vissa ljud, helt enkelt, blir svåra att framställa.

Varför har inte alla tandimplantat?

Sett till fördelarna så borde alltså alla som, av något skäl, saknar en- eller flera tänder välja tandimplantat. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas för att man ska kunna genomföra en operation hos en tandläkare.

Det största kravet är styrka i käkbenet: man borrar, som sagt, fast titanskruvarna i detta och om det är försvagat - cigaretter, ålder, mediciner, missbruk - så kan man inte fästa skruvarna i detta.

Ekonomiska skäl kan också ligga bakom att du som privatperson i Stockholm väljer bort tandimplantat. Även om Försäkringskassan till viss del täcker kostnaden så handlar det om ganska mycket pengar i jämförelse med tandproteser.

Fler borde tugga tuggummi med Xylitol

15 Feb 2018

Det är konstigt detta med Xylitol. Vet du vad det är? De flesta vet inte om att det finns något som heter Xylitol ens. Det kanske bara är i Finland som man är medveten om dess existens? Tandläkare vet vad det är för ett ämne. Det är lika sött som socker, men är inte socker, utan framställs av björksav. I Finland är Xylitol väldigt populärt som sötningsmedel. Det är bättre än kemiska substanser som aspartam, och har viss effekt på att skydda tänderna istället för att angripa dem med karies, som socker gör. Fler borde alltså tugga tuggummi med Xylitol.

Varför det är bra med Xylitol

Allt som gör att du får en bättre salivutsöndring är egentligen bra för dina tänder. Det är i saliven som antimikrobiella ämnen finns. Människor som har riklig saliv har nämligen bättre tänder och munhygien. Och tvärtom – ibland kan patienter som får medicin som leder till muntorrhet, få sämre tänder. Då är det viktigt att egentligen så gott som hela tiden ha något i munnen som hjälper till att utsöndra saliv. 

Det är bra mycket bättre med Xylitol än med socker

Socker bildar bakterier i din mun, som i sin tur bildar karies och som angriper dina tänder. Det är därför viktigt att borsta dina tänder. Du rengör dem på så sätt. De blir fria från bakterier och det du absolut ska använda är alla tandkräm som innehåller fluor. Det är det enda som motverkar bakterier i munnen. Efter att du har borstat dina tänder ska du egentligen inte äta något på flera timmar. Då får dina tänder ”vila”. Helst ska du inte äta något med socker i, vilket är svårt. Idag finns det socker i nästan all mat som är processad. Det innebär att maten är tillverkad i förväg. Till och med skinka innehåller socker, för att göra den godare. Socker finns i bröd, cornflakes och i många müslisorter, vilket gör att så gott som alla som väljer att äta frukost startar dagen med socker i munnen. Därför är det viktigt att borsta tänderna efter frukosten och sedan inte stoppa något i munnen innan det är dags för lunch.

Borsta tänderna innan läggdags

På kvällen är det viktigt att borsta tänderna innan läggdags. Då får tänderna vila under natten. Under dagen kan du med fördel stoppa in en fluortablett som får smälta i munnen. Och ska du tugga tuggummi, ska du välja ett tuggummi som innehåller Xylitol. Godis borde alla helt sluta äta, vilket är svårt, vi svenskar äter mest godis i hela världen. Så mycket som 17 kilo godis äter vi per år och per person. Det visar sig i tänderna, tyvärr. Många barn i särskilt utsatta områden (läs invandrarbarn) har allt sämre tandhygien. Vi borde inför fluortanten i våra skolor på nytt. Som tur är finns det gratis tandläkarvård för alla barn i Sverige.

Till sist – gå till tandläkare

Till sist måste sägas att det enskilt bästa för dina tänder är att gå regelbundet till tandläkare. Där kan det upptäckas ifall du har plack på dina tänder. Plack är början på hål i tänderna och är inte bra för dig. Tandläkaren kan upptäcka och ta bort placket så att du inte får hål i tänderna och måste borra dem. Hen tar också röntgenbilder på dina tänder och kan upptäcka ifall du har kariesangrepp mellan tänderna, något som oftast inte syns med blotta ögat.

Viktigt med lokal tandläkare

Ska det vara bekvämt att gå till tandläkare är det viktigt att ha en tandläkare nära där du bor. Som tur är det finns det många tandläkarmottagningar i våra svenska förorter runt om i Sverige. Bor du till exempel i Sundbyberg, en stor förort till Stockholm, finns det många tandläkaremottagningar som du kan söka dig till. Läs mer om en lokal tandläkarmottagning här.

Är tandimplantat den bästa lösningen?

9 Feb 2018

Hade man förr oturen att slå ut sina tänder så fanns det sällan något annat alternativ än att sätta in löständer. Detsamma gällde vid annan typ av tandlossning – som en följd av exempelvis sjukdom, medicinering eller missbruk (cigaretter, snus, narkotika, alkohol). Tappade man tänderna så var löständer vägen att gå för att åter kunna tugga maten och kunna möta världen med ett leende. 

Tiderna förändras dock, tack och lov, och ser man till alternativ vid tandlossning så har mycket redan hänt – och ännu mer innovationer kommer att ske. Numera är det inte ovanligt att se att en patient som tappat sina tänder får tandimplantat inopererade snarare än att tvingas använda löständer. Tandimplantat är den bästa lösningen – men den är inte för alla. 

Det som sker då en tandläkare sätter in tandimplantat är nämligen att man borrar fast titanskruvar i käkbenet. Dessa titanskruvar har gängor och i dessa kan man sedan skruva fast de keramiska kronorna som kommer att fungerar som tänder. Titan används då det visat sig att detta har en förmåga att välkomnas av kroppen och att det därför ofta växer ihop på ett bra sätt – något som gör lösningen med tandimplantat än mer permanent. Läs mer om tandimplantat på denna site.

Titan har visat sig vara väldigt mottagligt av kroppen. Inte sällan så växer tandimplantat fast och fungerar - på ett ännu tydligare sätt - som riktiga tänder

De keramiska kronorna tillverkas och förbereds unikt för varje patient. Vi kan säga att du bor i Solna och har en förkärlek för kaffe och cigaretter – två stycken laster som gjort att dina tänder antagit en gulare nyans. Den nyansen kommer även dina nya tandimplantat att få; det gör att ingen kan ana att det inte är dina ordinarie tänder man ser då du ler. Men, vi kan även peka på en av de dessa båda laster som en anledning till varför din tandläkare i Solna inte rekommenderar dig tandimplantat: din rökning. 

Ett starkt och friskt käkben är ett måste 

Rökare har ofta sämre kvalitet på sina käkben än vad icke-rökare har. Och, för att få tandimplantat inopererade så krävs det ett starkt käkben för att skruvarna ska kunna fästas. Därför bedöms också många rökare som sämre kandidater. 

Dock: du kommer inte att bedömas som en sådan enbart för att du röker – man genomför alltid en grundlig undersökning med röntgen innan ett beslut fattas. Du som rökare kan ha tillräckligt starkt käkben för implantat – men du kommer säkerligen att få rekommendationen av din tandläkare i Solna att fimpa för gott innan operationen genomförs. 

Infektioner i käkbenet kan också stå i vägen för tandimplantat och likaså så brukar barn inte vara goda kandidater - då käken ännu inte är färdigväxt. Som sagt. Ditt käkben är avgörande för om man ska kunna gå vidare och det första steget är att genomföra en grundlig undersökning hos din tandläkare. Vid denna så kommer du även att få reda på priser och hur lång tid allting kommer att ta. 

Stor skillnad i pris hos tandläkarna

2 Feb 2018

De flesta jämför flera banker innan de tecknar ett lån, tittar på många bilar innan de köper in en ny bil och kontrollerar priser på mobilabonnemang. Men hur många jämför priser på tandläkare? Det är något man däremot borde göra. Prisskillnaderna är nämligen mycket stora vilket visade sig när Råd & Rön gjorde en prisjämförelse. Även om den jämförelsen genomfördes 2012 så är det minst lika viktigt idag att jämföra.

I tandvårdslagen står det att alla ska ha rätt till tandvård på samma villkor. Men samma villkor är det inte enligt Råd & Rön. Prisskillnaderna är nämligen stora. För även om det finns en referenslista gällande vad olika ingrepp kan kosta så har både Folktandvården och privata aktörer rätten att välja att erbjuda både högre och lägre pris.

Stor variation i pris

Det tidningen gjorde var att titta på en ”basundersökning” hos några kliniker runt om i Sverige. Detta både inom Folktandvården och hos privata aktörer. Prismässigt stack Västra Götaland ut rejält. Där var högsta priset inom landstinget på 885 kr vilket kan jämföras med Jönköping och Uppsala som låg lägst med 660kr.

Det var inte bara landstingets kliniker som låg högt i detta område utan även privata aktörer där högst pris var 975kr. Detta jämfört med billigast i landet där Örebro vann med bäst pris på 450kr.

Men helt lätt är det inte att jämföra. Många tandläkare har hemsidor där de presenterar deras tjänster. Men det är inte lika ofta man skriver ut priserna. Dessutom kan det vara olika pris på olika slags undersökningar och behandlingar. Generellt menade Råd & Rön att privata aktörer är sämre på detta än Folktandvården.

Undersökningen visade att det skiljde stort i pris när olika landsting och regioner jämförs. Men det är även stor skillnad på lokal nivå.

Priser i Solna

Ser man på de fyra fösta sökträffarna på Google vid en sökning på ”Tandläkare Solna” visar sig följande priser:

Klinik 1 – Priser kan ses tydligt på hemsidan under ”Priser”. Här presenteras de vanligaste undersökningarna och vad detta kostar. En grundläggande basundersökning kostade 825kr.

Klinik 2 – En klinik som ligger mycket centralt i Solna och har varierade priser beroende på ålder på kunden. Priset för en basundersökning varierar därmed mellan 520-670 kr.

Klinik 3 – Några priser anges inte på hemsidan. Hemsidan erbjuder enbart hjälp att boka en tid samt har kontaktuppgifter till tandläkaren.

Klinik 4 – Anger en rad olika behandlingar och pris på dessa. Däremot skriver de att man bör kontakta tandläkaren för information för övriga behandlingar. Något pris på basundersökning framgår inte.

Även om exemplen från Solna inte behöver spegla resten av Sverige är chansen stor att man får liknande resultat om andra städer undersöks. Den undersökning som Råd & Rön genomförde 2012 stämmer alltså fortfarande till stor grad. Det är stor skillnad i pris mellan olika tandläkare och även hur dessa prisnivåer presenteras.

(Priser och exempel från början av 2018)

← Äldre inlägg