Blogg

Här i bloggen på Borsta Tänderna skriver vi om allt som har med tänder och tandvård att göra.

 

Sida 2

Därför har du dålig andedräkt trots tandborstning

28 mar 2018

De allra flesta av oss väljer att borsta tänderna. Från första klass i skolan blir vi itutade vikten av att borsta tänderna. Som barn fick man lära sig att karies kom och bosatte sig i tänderna om man inte borsta de bort dem. Karies och hans fula kompisar åkte ut först när vi skiljde munnen ordentligt.

Sedan kom fluortanten och man fick fluor att skölja munnen med. Samtidigt visade hon med en gigantisk plastmun och en lika gigantisk tandborste hur man skulle hålla i tandborsten och borsta, borsta, borsta. Av de skälen borstar de flesta tänderna morgon och kväll. Att inte borsta tänderna gör att vi blir nojiga över dålig andedräkt. Men ibland kan man ha dålig andedräkt trots att man har borstat sina tänder. Vad beror det på i så fall?

Dålig andedräkt trots tandborstning

Trots att man borstar tänderna regelbundet kan det ändå bildas bakterier i munnen. De kan samlas runt tänderna, i fickor i tandköttet, eller i gropar i tungans bakre del. Den dåliga andedräkten kommer av svavelföreningar som bildas i munnen av bakterier. Och bakterier i munnen kan bero på olika orsaker;

1. Borsta tungan. Märker man att man har dålig andedräkt även efter tandborstning, kan man borsta tungan. Du tar några tag med tandborsten över tungan och sköljer den med vatten efteråt.

2. Rökning. Röker man kan man få dålig andedräkt, även efter tandborstning, liksom intag av alkohol, stark mat. 3. Hormonella förändringar. Kvinnor kan ibland ha dålig andedräkt, som mer har med hormonella förändringar i kroppen att göra; mens, graviditet eller klimakteriet.

4. Tandlossning. Har man bakterier i munnen, som på sikt kan leda till tandlossning, kan man få dålig andedräkt. Kontakta en tandläkare för att förhindra att tandlossningen utvecklas. Görs inget i tid, kan tandbenet förstöras och du tappar tänderna.

Gå regelbundet till tandläkare

Regelbundna besök hos tandläkare är viktig av olika orsaker. Dels kan tandläkaren tala om för dig vilken tandstatus du har, och vad som på sikt kan leda till problem och hur du kan förbygga det. Dels kan din tandläkare ge dig behandlingar som du kan behöva få för att fortsätta ha en bra munhygien. Eftersom du ska gå regelbundet till en tandläkare kan det vara bra att skaffa dig en sådan nära där du bor så att det blir lätt att ta sig dit från ditt hem. Bor du i Stockholmsområdet finns det många tandläkare.

Folktandvården, som exempel har tandvårdsmottagningar i alla olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Malmö, liksom i alla stora städer i Sverige. Med de privata alternativen brukar det finnas relativt gott om tandläkaremottagningar i Sverige, även i mindre tätorter. Om du inte har någon tandläkare för tillfället, kan du alltid googla tandläkare Solna, om du nu händelsevis skulle bo i Solna, annars byter du ut Solna med den ort som du bor på.

Vårdnadstvist och ansvar

23 mar 2018

Det finns vissa skillnader mellan att vara gift och att leva i ett samboförhållande. Tydligast blir det om någon avlider då man som gift har rätt att ärva, medan man som sambo hamnar ganska långt ner i ordningen sett till hur vår arvsrätt ser ut. Detta kan illustreras av exemplet med Stieg Larsson - den välkände författaren som avled och där hans sambo hamnade i en uppslitande tvist gällande arvet med Stiegs pappa och Stiegs bror. Där kan man se en viss orättvisa då Stieg och sambon levt ihop i över trettio år. Men, så ser våra svenska regler ut och här hade ett skrivet testamente kunnat ge en annan utgång.

En annan skillnad gäller barn och vårdnad. Får man som ett gift par barn så utgår per automatik gemensam vårdnad om barnet i fråga. Föräldrarna har lika stort ansvar gällande försörjning, kärlek, kläder, mat, utbildning och alla beslut som rör barnet framtid. Får samma par ett barn men lever i ett samboförhållande så får mamman vårdnaden. Pappan måste å sin sida - tillsammans med mamman - ändra detta till gemensam vårdnad; något som inte tar speciellt lång tid att göra - men som ändå visar skillnaden mellan gifta- och icke-gifta par.

Vad händer då vid en skilsmässa? Gällande barnen så kommer föräldrarna fortfarande ha gemensam vårdnad. Från statens sida så anser man att denna vårdnadsform är bästa för barnen: båda föräldrarna har alltså lika stort ansvar att ge barnet mat på bordet, kläder, ta barnet till en tandläkare, ge kärlek och de ska tillsammans fatta alla större beslut som rör barnet. Skillnaden är att allt detta sker i två olika hem snarare än i ett gemensamt.

Inled ingen vårdnadstvist i affekt och för att straffa

Skulle det visa sig att detta är omöjligt - att föräldrarna inte alls kan komma överens om hur vårdnaden ska se ut så kan en vårdnadstvist komma att ta form. Den ena föräldern lämnar då in en stämningsansökan, den andre motsätter sig denna och en vårdnadstvist har därmed sett sin början.

Felet med många sådana är att de sker av fel orsaker och i stridens hetta. Man inleder en vårdnadstvist för att straffa den andre föräldern på grund av exempelvis otrohet eller för att denne träffat en ny partner. Barnen blir ett slags slagträ i debatten och här är rådet att man tar ett steg tillbaka och ser på denna vårdnadstvist ur ett framtida ljus. Det vill säga - klarar du av att på egen hand ta allt ansvar?

En i sammanhanget banal sak som att följa med ditt barn till tandläkaren innebär kanske att du måste ta ledigt från jobbet och att du heller inte kan ringa din forne partner och kräva att han ska ställa upp. Han kommer att betala underhåll och han kommer att ha umgängesrätt med barnet - men han fattar inga övriga beslut och kan således inte tvingas till detta.

En tandläkare å sin sida - det var som sagt ett banalt exempel. Men, det visar ändå på det vi vill visa med en vårdnadstvist: många som inleder - och vinner - en sådan tänker inte på att allt ansvar numera ligger på deras bord. Det är lätt att inleda en vårdnadstvist i ren affekt och kanske glömma bort att pappan (eller mamman) i grund och botten är en väldigt bra förälder.

Har du slagit ut dina tänder i Stockholm?

21 feb 2018

Det som är talande om man jämför ett par tappade tänder med ett brutet ben eller arm är att de senare går att laga och i många fall få ett starkare ben efteråt. Bryter du benet så kommer en operation att äga rum, du kommer att få gå med gips i några månader och efter en tids rehabilitering så kommer ditt ben att vara funktionellt och som vanligt igen.

Men, om du istället – låt oss säga att det handlar om en idrottsrelaterad olycka, lämpligen ishockey – skulle slå ut dina tänder så kommer det inte att växa ut några nya. Den hockeyklubba som du fått i munnen vid en närkamp är alltså förödande på fler än ett sätt. Du känner en stor smärta, du kommer att få en operation utförd av en tandläkare och du kommer att få en lösning presenterad - men dina ordinarie tänder är ett minne blott.

Vilken lösning är då bäst? Den vanliga handlar om tandproteser – löständer – som kan vara att föredra för dig vid just det här skedet i livet. I och med att du idrottar, låt oss säga att du bor i Stockholm, så kommer din tandläkare förmodligen att rekommendera dig tandimplantat i Stockholm under den period din aktiva karriär pågår. Detta i och med att risken är påtaglig att du får ännu en klubba i din mun och skadar fler tänder. Då din karriär är över däremot – då kan din tandläkare i Stockholm komma med en mer permanent lösning som kallas för tandimplantat.

Överväg tandimplantat om det finns rätt förutsättningar

Tandimplantat är, i jämförelse med tandproteser, en bättre lösning och vi tänkte ge några snabba punkter som styrker detta påstående:

  • Tandimplantat sitter fast. Din tandläkare i Stockholm kommer att operera in titanskruvar i ditt käkben och i dessa så fäster man därefter emaljkronor som ser ut som tänder. Tandimplantat kan, tack vare att titan ofta tas upp och välkomnas av kroppen, växa fast och fungera precis som vanliga tänder gör. tandproteser måste plockas ut, de kan glappa och de kan försvåra matsmältningsapparaten.
  • Tandimplantat ser äkta ut: Varje emaljkrona - oftast av porslin - tillverkas för hand och med dina ordinarie tänder som mall. Det blir alltså samma färgnyanser och samma form. En utomstående kommer inte att se någon skillnad - det går i de flesta fall inte att skilja ett tandimplantat från en riktig tand.
  • De känns äkta Ett problem med tandproteser är att de kan påverka matsmältningen och att man kan känna obehag då man tuggar sin mat. Det sker sällan då man har tandimplantat inopererade, Dessutom påverkas heller inte talet - något som även det kan vara problematiskt vid tandproteser där vissa ljud, helt enkelt, blir svåra att framställa.

Varför har inte alla tandimplantat?

Sett till fördelarna så borde alltså alla som, av något skäl, saknar en- eller flera tänder välja tandimplantat. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas för att man ska kunna genomföra en operation hos en tandläkare.

Det största kravet är styrka i käkbenet: man borrar, som sagt, fast titanskruvarna i detta och om det är försvagat - cigaretter, ålder, mediciner, missbruk - så kan man inte fästa skruvarna i detta.

Ekonomiska skäl kan också ligga bakom att du som privatperson i Stockholm väljer bort tandimplantat. Även om Försäkringskassan till viss del täcker kostnaden så handlar det om ganska mycket pengar i jämförelse med tandproteser.

Fler borde tugga tuggummi med Xylitol

15 feb 2018

Det är konstigt detta med Xylitol. Vet du vad det är? De flesta vet inte om att det finns något som heter Xylitol ens. Det kanske bara är i Finland som man är medveten om dess existens? Tandläkare vet vad det är för ett ämne. Det är lika sött som socker, men är inte socker, utan framställs av björksav. I Finland är Xylitol väldigt populärt som sötningsmedel. Det är bättre än kemiska substanser som aspartam, och har viss effekt på att skydda tänderna istället för att angripa dem med karies, som socker gör. Fler borde alltså tugga tuggummi med Xylitol.

Varför det är bra med Xylitol

Allt som gör att du får en bättre salivutsöndring är egentligen bra för dina tänder. Det är i saliven som antimikrobiella ämnen finns. Människor som har riklig saliv har nämligen bättre tänder och munhygien. Och tvärtom – ibland kan patienter som får medicin som leder till muntorrhet, få sämre tänder. Då är det viktigt att egentligen så gott som hela tiden ha något i munnen som hjälper till att utsöndra saliv. 

Det är bra mycket bättre med Xylitol än med socker

Socker bildar bakterier i din mun, som i sin tur bildar karies och som angriper dina tänder. Det är därför viktigt att borsta dina tänder. Du rengör dem på så sätt. De blir fria från bakterier och det du absolut ska använda är alla tandkräm som innehåller fluor. Det är det enda som motverkar bakterier i munnen. Efter att du har borstat dina tänder ska du egentligen inte äta något på flera timmar. Då får dina tänder ”vila”. Helst ska du inte äta något med socker i, vilket är svårt. Idag finns det socker i nästan all mat som är processad. Det innebär att maten är tillverkad i förväg. Till och med skinka innehåller socker, för att göra den godare. Socker finns i bröd, cornflakes och i många müslisorter, vilket gör att så gott som alla som väljer att äta frukost startar dagen med socker i munnen. Därför är det viktigt att borsta tänderna efter frukosten och sedan inte stoppa något i munnen innan det är dags för lunch.

Borsta tänderna innan läggdags

På kvällen är det viktigt att borsta tänderna innan läggdags. Då får tänderna vila under natten. Under dagen kan du med fördel stoppa in en fluortablett som får smälta i munnen. Och ska du tugga tuggummi, ska du välja ett tuggummi som innehåller Xylitol. Godis borde alla helt sluta äta, vilket är svårt, vi svenskar äter mest godis i hela världen. Så mycket som 17 kilo godis äter vi per år och per person. Det visar sig i tänderna, tyvärr. Många barn i särskilt utsatta områden (läs invandrarbarn) har allt sämre tandhygien. Vi borde inför fluortanten i våra skolor på nytt. Som tur är finns det gratis tandläkarvård för alla barn i Sverige.

Till sist – gå till tandläkare

Till sist måste sägas att det enskilt bästa för dina tänder är att gå regelbundet till tandläkare. Där kan det upptäckas ifall du har plack på dina tänder. Plack är början på hål i tänderna och är inte bra för dig. Tandläkaren kan upptäcka och ta bort placket så att du inte får hål i tänderna och måste borra dem. Hen tar också röntgenbilder på dina tänder och kan upptäcka ifall du har kariesangrepp mellan tänderna, något som oftast inte syns med blotta ögat.

Viktigt med lokal tandläkare

Ska det vara bekvämt att gå till tandläkare är det viktigt att ha en tandläkare nära där du bor. Som tur är det finns det många tandläkarmottagningar i våra svenska förorter runt om i Sverige. Bor du till exempel i Sundbyberg, en stor förort till Stockholm, finns det många tandläkaremottagningar som du kan söka dig till. Läs mer om en lokal tandläkarmottagning här.

Är tandimplantat den bästa lösningen?

9 feb 2018

Hade man förr oturen att slå ut sina tänder så fanns det sällan något annat alternativ än att sätta in löständer. Detsamma gällde vid annan typ av tandlossning – som en följd av exempelvis sjukdom, medicinering eller missbruk (cigaretter, snus, narkotika, alkohol). Tappade man tänderna så var löständer vägen att gå för att åter kunna tugga maten och kunna möta världen med ett leende. 

Tiderna förändras dock, tack och lov, och ser man till alternativ vid tandlossning så har mycket redan hänt – och ännu mer innovationer kommer att ske. Numera är det inte ovanligt att se att en patient som tappat sina tänder får tandimplantat inopererade snarare än att tvingas använda löständer. Tandimplantat är den bästa lösningen – men den är inte för alla. 

Det som sker då en tandläkare sätter in tandimplantat är nämligen att man borrar fast titanskruvar i käkbenet. Dessa titanskruvar har gängor och i dessa kan man sedan skruva fast de keramiska kronorna som kommer att fungerar som tänder. Titan används då det visat sig att detta har en förmåga att välkomnas av kroppen och att det därför ofta växer ihop på ett bra sätt – något som gör lösningen med tandimplantat än mer permanent. Läs mer om tandimplantat på denna site.

Titan har visat sig vara väldigt mottagligt av kroppen. Inte sällan så växer tandimplantat fast och fungerar - på ett ännu tydligare sätt - som riktiga tänder

De keramiska kronorna tillverkas och förbereds unikt för varje patient. Vi kan säga att du bor i Solna och har en förkärlek för kaffe och cigaretter – två stycken laster som gjort att dina tänder antagit en gulare nyans. Den nyansen kommer även dina nya tandimplantat att få; det gör att ingen kan ana att det inte är dina ordinarie tänder man ser då du ler. Men, vi kan även peka på en av de dessa båda laster som en anledning till varför din tandläkare i Solna inte rekommenderar dig tandimplantat: din rökning. 

Ett starkt och friskt käkben är ett måste 

Rökare har ofta sämre kvalitet på sina käkben än vad icke-rökare har. Och, för att få tandimplantat inopererade så krävs det ett starkt käkben för att skruvarna ska kunna fästas. Därför bedöms också många rökare som sämre kandidater. 

Dock: du kommer inte att bedömas som en sådan enbart för att du röker – man genomför alltid en grundlig undersökning med röntgen innan ett beslut fattas. Du som rökare kan ha tillräckligt starkt käkben för implantat – men du kommer säkerligen att få rekommendationen av din tandläkare i Solna att fimpa för gott innan operationen genomförs. 

Infektioner i käkbenet kan också stå i vägen för tandimplantat och likaså så brukar barn inte vara goda kandidater - då käken ännu inte är färdigväxt. Som sagt. Ditt käkben är avgörande för om man ska kunna gå vidare och det första steget är att genomföra en grundlig undersökning hos din tandläkare. Vid denna så kommer du även att få reda på priser och hur lång tid allting kommer att ta. 

Stor skillnad i pris hos tandläkarna

2 feb 2018

De flesta jämför flera banker innan de tecknar ett lån, tittar på många bilar innan de köper in en ny bil och kontrollerar priser på mobilabonnemang. Men hur många jämför priser på tandläkare? Det är något man däremot borde göra. Prisskillnaderna är nämligen mycket stora vilket visade sig när Råd & Rön gjorde en prisjämförelse. Även om den jämförelsen genomfördes 2012 så är det minst lika viktigt idag att jämföra.

I tandvårdslagen står det att alla ska ha rätt till tandvård på samma villkor. Men samma villkor är det inte enligt Råd & Rön. Prisskillnaderna är nämligen stora. För även om det finns en referenslista gällande vad olika ingrepp kan kosta så har både Folktandvården och privata aktörer rätten att välja att erbjuda både högre och lägre pris.

Stor variation i pris

Det tidningen gjorde var att titta på en ”basundersökning” hos några kliniker runt om i Sverige. Detta både inom Folktandvården och hos privata aktörer. Prismässigt stack Västra Götaland ut rejält. Där var högsta priset inom landstinget på 885 kr vilket kan jämföras med Jönköping och Uppsala som låg lägst med 660kr.

Det var inte bara landstingets kliniker som låg högt i detta område utan även privata aktörer där högst pris var 975kr. Detta jämfört med billigast i landet där Örebro vann med bäst pris på 450kr.

Men helt lätt är det inte att jämföra. Många tandläkare har hemsidor där de presenterar deras tjänster. Men det är inte lika ofta man skriver ut priserna. Dessutom kan det vara olika pris på olika slags undersökningar och behandlingar. Generellt menade Råd & Rön att privata aktörer är sämre på detta än Folktandvården.

Undersökningen visade att det skiljde stort i pris när olika landsting och regioner jämförs. Men det är även stor skillnad på lokal nivå.

Priser i Solna

Ser man på de fyra fösta sökträffarna på Google vid en sökning på ”Tandläkare Solna” visar sig följande priser:

Klinik 1 – Priser kan ses tydligt på hemsidan under ”Priser”. Här presenteras de vanligaste undersökningarna och vad detta kostar. En grundläggande basundersökning kostade 825kr.

Klinik 2 – En klinik som ligger mycket centralt i Solna och har varierade priser beroende på ålder på kunden. Priset för en basundersökning varierar därmed mellan 520-670 kr.

Klinik 3 – Några priser anges inte på hemsidan. Hemsidan erbjuder enbart hjälp att boka en tid samt har kontaktuppgifter till tandläkaren.

Klinik 4 – Anger en rad olika behandlingar och pris på dessa. Däremot skriver de att man bör kontakta tandläkaren för information för övriga behandlingar. Något pris på basundersökning framgår inte.

Även om exemplen från Solna inte behöver spegla resten av Sverige är chansen stor att man får liknande resultat om andra städer undersöks. Den undersökning som Råd & Rön genomförde 2012 stämmer alltså fortfarande till stor grad. Det är stor skillnad i pris mellan olika tandläkare och även hur dessa prisnivåer presenteras.

(Priser och exempel från början av 2018)

Munhygien central för allmän hälsa

23 dec 2017

Evigt ung kanske ingen av oss lär bli. Trots att motsatsen har försökt nås så länge människan har funnits. Om nu människan är ett djur bland alla andra djur är det märkligt att det bara är människan som har sådana ambitioner. Alla andra djurarter har accepterat att inte leva för evigt. Dessutom inte leva för evigt ung. Trots är det just det vi försöker uppnå under vår korta livstid, med blandat resultat. Att hålla en bra munhygien är viktigt har blivit allt tydligare sedan forskarna kommit fram till att plack på vår tänder påverkar direkt  vårt hjärta. Till en början en förvånande upptäckt, men vid närmare eftertanke är det hela en logisk konsekvens. Det man har i munnen följer ju med maten som vi sväljer. Det vi sväljer går ju ned i magsäcken. Därifrån går det med blodet till hjärtat, för att sedan pumpas ut i resten av kroppen. Om man då bakterier i munnen i form av plack följer ju det med till hjärtat. Alltså inget konstigt med det. Det ger att det är desto viktigare att hålla en god munhygien för en fortsatt god status av hjärtat.

Så bidrar du till en bättre hälsa

Så hur gör man då för att hålla sig med en god munhygien? Inte så konstigt men att borsta tänderna är bland det viktigaste. Det är synd att "fluortanten" inte dyker upp längre på landets skolor. På den tiden en "fluortant" dök upp på skolorna och lät alla elever skölja sina tänder med fluor, hade barnen bättre tänder. Nu ser vi att barnens tänder försämras. Vi låter dem dricka läsk, och ännu värre; energidrycker. Det är bland de allra värsta vi kan låta barnen dricka. Helst ska de dricka vatten och mjölk. Inget annat. Har man en dålig munhygien kan man låta en fluortablett smälta långsamt i munnen. Det förbättrar hygienen avsevärt!

Använda tandtråd är viktigt varje dag. Mycket fastnar mellan tänderna och det är viktigt att allt kommer bort. Framför allt inför natten. Då är tandtråd mycket viktigt att använda på kvällen. Så gör det till en vana att använda tandtråd.

Andra saker som du kan göra för dina tänder är att besöka tandläkare regelbundet. Hellre gå på kontroller en gång för mycket än att få problem med sina tänder. Det kan bli en dyr historia. Vet du om att du har problem med muntorrhet, kan man göra det till en vana att ha en sockerfri tablett sälta i munnen. Då ökar salivavsöndringen och du får genast en bättre munhälsa.

Du bör också sluta äta socker, sluta röka och snusa. Lycka till! Vill du veta fler bra saker för dina tänder? Besök en tandläkare, som den här: www.akuttandläkarestockholm.net.

Frågor och svar om tandläkare i Stockholm

23 aug 2017

Då Stockholm är Sveriges största stad så innebär detta för många nyinflyttade att en del praktiska saker som man tidigare tagit för givna måste lösas. Det vill säga; har man bott i en mindre stad så har man också varit väl införstådd med hur saker och ting fungerar och vart man vänder sig om något problem uppstår. Flyttar man till Stockholm så kan får man i många fall alltså helt börja om från noll och en av dessa saker gäller tandläkare. Då det i en mindre stad finns kanske en- eller två stycken verksamma tandläkare så blir valet där enkelt och ganska givet – detta ställt mot Stockholm där urvalet – av förklarliga skäl – är väldigt mycket större. Hur fungerar egentligen tandvården i Stockholm och vart ska man vända sig om något händer? Vi tänkte hjälpa till genom att svara på några vanliga frågor gällande tandläkare i Stockholm.

Är en tandläkare i Stockholm dyrare?

En vanlig missuppfattning gällande en tandläkare i Stockholm är att ett besök hos en sådan är väldigt mycket dyrare än i övriga Sverige. Så är inte fallet utan det kan vara precis tvärtom. Tack vare den höga konkurrensen så har nämligen priserna sjunkit under senare år. Visst – en tandläkare på Östermalm kan vara lite dyrare än vad en kollega i en förort som Kista är; men där har man ju som kund också ett val att göra. Man är inte på något sätt som boende på Östermalm bunden till de tandläkare verksamma i det området.

Får man bra service av en tandläkare?

Här varierar det och generellt sätt så kan man säga att du kommer att få bättre service ju mer pengar du betalar för din tandläkare. Det vill säga; besöker du en exklusiv mottagning på Östermalm så kommer också kostnaden att matcha den service du får i form av fräscha, snygga lokaler och omtänksam personal. Hos billigare tandläkare så sker vården mer efter löpande-band-principen; något som också fungerar och passar väldigt många.

Vilka behandlingar finns?

De flesta tandläkare erbjuder liknande behandlingar om man ser till exempelvis estetisk tandvård. Då det kommer till att laga tänder, ta bort plack, tandsten och andra vanliga saker så får man samma behandlingar oavsett var man vänder sig. Samtliga tandläkare har i grunden samma utbildning och det är denna som löper som en röd tråd genom hela deras yrkesliv. Du behöver alltså inte oroa dig för kvaliteten på arbetet som utförs. Att laga ett hål hos en tandläkare på Östermalm följer samma princip som då ett likadant hål ska lagas i Kista.

Finns det tider akut?

Om man skulle göra sig illa så är det viktigt att man snabbt får hjälp och här brukar de flesta tandläkare i Stockholm avsätta vissa tider dit man kan söka sig. Att anmäla sig till en tid akut innebär att man som patient får gå före i den ordinarie kön. Förvisso till ett lite högre pris – men det brukar det vara värt. Tandvärk och dentala problem är inte att leka med och måste korrigeras och lagas så fort som möjligt.

Här kan du läsa om hur tandvården fungerar på en klinik i Kista-området: http://www.tandläkarekista.biz.

Prisvärd tandläkare i Solna

21 jun 2017

Många verkar ta för givet att den fria prissättningen som finns hos tandläkare enbart är en nackdel och något som i slutändan gjort priserna högre. Svaret är att det både gjort det och att det inte har det: priserna är nämligen väldigt varierande och beror till mångt och mycket på vart i Sverige man bor.

Bor man i en mindre stad så påverkar den fria prissättningen hos tandläkare negativt och detta på grund av att det kanske i slutändan finns en- eller två att välja på och där ett slags monopol utkristalliserat sig. Bor man däremot i en stor stad – ja, då finns det istället en väldigt god chans att den tandläkare man besöker håller en låg prisnivå för att han måste klara av den rådande konkurrensen.

Baserat på detta så kan vi fastslå att en kvinna i Solna har större fördelar i den fria prissättningen än vad en person har i Kramfors och att hon  – förutsatt att hon anstränger sig – kommer att kunna hitta en tandläkare som passar sin plånbok. Att hon anstränger sig förutsätter i det här fallet att hon inte bara går in till första bästa tandläkare i Solna och betalar den summa som står skrivet på räkningen – nej, vi menar att hon måste söka, jämföra och undersöka priserna bland tandläkare över hela Stockholm.

Dock – då det kommer till tandläkare så ska man även se till vad man får för pengarna och en dyrare tandläkare kan mycket väl erbjuda saker som en billig sådan inte kan. Vi kan ge exempel på detta och säga att du befinner dig i väntrummet hos en lite dyrare tandläkare i just Solna och att du där kommer att mötas av detta:

  • Gemensamt för många lite dyrare tandläkare och deras kliniker är att de satsar hårt på bemötande hos personalen samt servicen. Det kan handla om att man får sitta bekvämare, det kan handla om att man blir erbjuden dryck, det kan innebära att man har ett stort urval av tidningar att välja bland – små saker som ger det där lilla extra.
  • Bättre utrustning. Det finns i många fall en större nyfikenhet hos en privat tandläkare och en ambition att hålla sig uppdaterad både gällande behandlingar och gällande nya instrument. En satsning i Solna som i slutändan kan göra att din tandvård blir bättre och tar kortare tid.
  • Miljö. På samma sätt som ovan; du kommer att se att exempelvis väntrummet och behandlingsrummen skiljer sig markant åt – de är fräschare, mer ombonade och allt detta leder till en större trygghet. Många personer med viss rädsla för tandläkare brukar peka på denna punkt som en stor trygghet som dämpar rädslan.

Här hittar du en bra tandläkare som håller till i Stockholm.

Prisvärd estetisk tandvård i Stockholm

16 jun 2017

Innan vi fortsätter så ska vi nämna att vi Sverige har en väldigt bra grund att stå på då det kommer till hur våra tänder ser ut – vi har fram till dess att vi fyller 19 år fri tandvård och under den tiden så brukar man hos en tandläkare få hjälp med att göra sina tänder rakare, snyggare och få ett finare bett. Vi känner alla någon – eller är denne person – som under grundskola eller gymnasiet fick ha tandställning, eller hur? Och – det är ytterst sällan vi ser en person i vuxen ålder som bär en sådan; ett bevis på hur denna fria tandvård fungerar.

Dock och med detta sagt: vårt samhälle har förändrats och det ställs idag högre krav på hur vi ser ut, hur vi klär oss, vad vi äter och gällande exempelvis träning. Detta gäller i allra högsta grad även våra tänder. Enkelt förklarat; de flesta av oss drömmer om det där bländvita leendet som man ser hos skådespelare, som man ser på reklamfilmer och som man ser på bilder i tidningar och olika livsstilsmagasin. Ett leende som tyvärr är svårt – för att inte säga omöjligt – att skaffa sig på egen hand.

Det spelar ingen roll vilken tandkräm man köper, det spelar ingen roll vilket tandblekningskit man köper på internet – effekten uteblir och slutresultatet blir detsamma; en gul nyans på tänderna. Tilläggas här är att gula tänder inte är synonymt med dåliga tänder; vi har alla olika färg på tänderna och denna färg påverkas av vad vi äter, vad vi dricker, om vi röker eller hur vår genetik ser ut.

Det som dock hänt under senare år är att det är lättare än någonsin att förvandla gula tänder till vita sådana och att det heller inte behöver kosta så mycket pengar.

Att besöka en tandläkare för en tandblekning förr var något som man dels fick vänta länge på och som man dels fick betala mycket pengar för. Idag däremot så kan man nästan per omgående få en tid för en tandläkare i Stockholm för en tandblekning, det kostar inte mycket och dessutom blir resultatet betydligt bättre.

Blek dina tänder hos en tandläkare

Kort sagt; i Stockholm finns det väldigt många tandläkare och några av dessa har sett att det finns ett ökad behov av exempelvis tandblekning – eller där man sätter en porslinsfasad; en mer permanent lösning – och man har också sett till att specialisera sig på just detta. En tandläkare i Stockholm kan idag nästan uteslutande ägna sig åt estetisk tandvård och detta ska vi vara tacksamma för.

Som sagt; vem har inte drömt om ett vitt leende likt det man ser i filmer? Det bästa resultatet får man hos ett proffs och genom att besöka en tandläkare. De andra metoderna fungerar, helt enkelt, inte och är att slänga pengarna i sjön.

Läs mer på www.tandläkaresödermalm.biz

Hur ser svenskarnas tänder ut - egentligen?

24 apr 2017

Svensk tandvård sticker ut jämför med många andra europeiska länder. Att man fram till det att man fyller 18 år har rätt till fri tandvård som är finansierad genom skatt har gjort att många svenskar i vuxen ålder har fina tänder och en god munhygien även i övrigt. Frågan här handlar alltså om hur det ser ut efter det att man fyllt 18 år och denna tjänst löpt ut – det vill säga; då man plötsligt tvingas betala för ett besök hos en tandläkare på egen hand?

Jo, här ser det tyvärr inte alls lika bra ut och detta då många väljer att ställa sin egen ekonomi mot vikten av ett tandläkarbesök och då tänderna faktiskt inte tar hänsyn till ålder så skapar detta problem – problem som även riskerar att bli värre. Med att tänderna inte bryr sig om ålder menar vi naturligtvis att karies, bakterier, plack och tandsten även efter att man fyllt 18 år riskerar att dyka upp och att man därför riskerar att drabbas av följdsjukdomar sprungna ur en dålig munhygien.

Här får man alltså aldrig ställa den kostnad man betalar för en tandläkare mot det positiva som detta för med sig och många i vuxen ålder att ignorera denna fråga kommer sig ofta av – primärt – två stycken anledningar. Pengar och fobier.

Många lider av tandläkarskräck

Att ett besök hos en tandläkare kostar mycket pengar är ingenting som vi ska ignorera här. I vissa fall kan det kostat orimligt mycket och även om det blivit bättre – framförallt i Stockholm – så är det fortfarande dyrt. Just Stockholm nämnde vi och att kostnaden för ett besök hos en tandläkare där är lägre kommer sig av det skett väldigt många privatiseringar som i sin tur gjort att priserna sjunkit. Där har man alltså som boende en klar fördel och om vi tar oss vidare till nästa punkt till varför många väljer bort ett tandläkarbesök så handlar det alltså om rädsla.

Denna ska absolut tas på allvar och är väldigt svårlöst; är man rädd för en tandläkare så är detta ofta något som uppkommit under barndomen och av ren smärta. Det som man kan göra gällande detta är att man även där söker sig till en av alla dessa privata alternativ som kommit under senare år. Det finns nämligen många fördelar just på sådana och det främsta handlar om ren trygghet.

Har du tandläkarskräck och besöker, till exempel, en privat tandläkare i Bromma i Stockholm så kommer du nämligen att se en markant skillnad jämfört med exempelvis Folktandvården. Dels så handlar det här om att det finns färre patienter – och därmed mindre stress – dels om att lokalerna i sig ofta är betydligt fräschare och lyxigare inredda samt att personalen ofta jobbat hårt med bemötande och kundbemötande. Det handlar alltså om att många personer upplever att en större trygghet nås om de besöker ett privat alternativ och detta är något som verkligen inte ska ignoreras.

Vi säger inte att en privat tandläkare per se botar skräck och fobier – vi menar bara att många personer i Stockholm vittnat om ett större lugn och en tryggare atmosfär; viktiga aspekter som kan vara bidragande till att fler personer i vuxen ålder bokar in ett besök.

Undvik en rotfyllning genom bättre skötsel

28 jun 2016

Rotfyllning. Bara ordet får många att rygga tillbaka instinktivt och visst finns det en viss poäng i denna reaktion. För – en rotfyllning är för många ingen trevlig upplevelse. Tvärtom; en rotfyllning kan innebära en svår smärta och det kan dessutom vara så att en sådan måste genomföras i omgångar och där man således måste besöka en tandläkare fler än en gång för att komma till bukt med problemet.

Varför måste man då genomföra en rotfyllning i första hand? Jo, det handlar här om att tanden blivit angripen av bakterier eller fått en infektion; detta i själva pulpan och det är den som avlägsnas varpå man fyller tandens rot för att få bort dessa bakterier. Beroende på hur tandroten sedan ser ut så beslutar man kring hur en rotfyllning – hur många gånger som krävs – ska se ut och här kan vi säga att roten hos en tand kan slingra sig runt andra tänder, den kan vara oerhört djup och böjd – samtliga faktorer som påverkar ingreppets magnitud (och smärta).

Det enda som egentligen hjälper för att undvika en rotfyllning är att man hela tiden förebygger och tar sig den tid som krävs för att hålla sina tänder i gott skick. Här ska man veta att tänderna – likt rötterna vi nämnde ovan – är av väldigt olika kvalitet och vissa har turen att födas med tänder som är väldigt motståndskraftiga medan andra har känsligare sådana.

Boka in en tid hos en tandläkare

En gemensam nämnare oavsett vilken typ av tänder du har är följande: se till att regelbundet boka in en tid hos en tandläkare för en undersökning och korrigering av de eventuella fel som upptäcks vid en sådan. Minst en gång per år ska detta ske och se det inte som en utgift; kostnaden för ett besök hos en tandläkare kommer nämligen att spara dig pengar – och onödigt lidande – som vid exempelvis den rotfyllning vi beskrivit ovan. Det vill säga – går du till en tandläkare så motverkar du också riskerna med att tvingas till en rotfyllning.

Vidare – och detta gäller i hemmet – så kan du genom regelbunden tandborstning med en tandkräm innehållande mycket fluor, noggrann rengöring med tandkräm och med daglig sköljning med munvatten – morgon- och kväll – förebygga och motverka dentala problem och på köpet få en bättre hälsa. God munhygien är en förutsättning för ett hälsosamt liv även i övrigt.

Systemproblem i tandvården skapar köer

1 jun 2016

För tillfället upplever Folktandvården ett väldigt starkt tryck. Orsaken? En förlegad regel som säger att asylsökande endast får ta emot behandling av statliga tandläkare och inte av privata kliniker. Det här skriver Anders W Jonsson och Rickard Nordin, båda Centerpartister, till Göteborgsposten.

Det är ett ökat tryck på många håll i landet – till exempel får Stockholm anställa extrapersonal på timme för att möta de ökade behoven. För Västra Götaland innebär det också en hel del mer jobb, då antalet asylsökande som hänvisas till akutvård hos Folktandvården har ökat snabbt. 2014 var det 5 406 individer, 2015 hade den siffran redan hunnit stiga till 9 052. En ökning på nära 70 procent, bara på ett års tid.

Rickard och Anders menar att det här är ett systemfel som måste åtgärdas så att inte tandläkarpatienter – oavsett om de är asylsökande eller inte – drabbas av förlängda köer och försämrad tandvård.

Brist på valfrihet problemet

Centerpartisterna menar att det finns en möjlighet för alla i samhället att välja mellan privat såväl som statlig tandvård, men att den här möjligheten inte innefattar asylsökande. Det här leder sedermera till att bristen på valfrihet gör att Folktandvården har väldigt långa köer och i några fall till och med tvingats vidta åtgärder som ytterligare förlänger väntetiderna för vissa grupper av patienter.

Det är helt ohållbart och något som måste åtgärdas omedelbart”, skriver centerpartisterna i sin artikel.

De understryker påståendet genom att påpeka att möjligheten att välja tandvård inom privat- eller statlig regi bör gälla alla – även asylsökande.

”Då skulle vi upphöra med att, som i dagsläget, utestänga de privata aktörerna som står för ungefär hälften av tandvården från möjligheten att motta flyktingar i behov av tandläkare. Det här är något som skulle förbättra situationen för asylsökande och övriga grupper av patienter markant.”

Efter detta citat argumenterar de för sin poäng ytterligare genom att påpeka att en justering av reglerna inte bara skulle gynna individen - utan hela det svenska tandvårdssystemet.

Köerna för långa

Vidare trycker Anders och Rickard på att situationen idag är ohållbar. Bland annat påpekar de hur Folktandvården i Stockholm får anställa extrahjälp på timme, och hur många stockholmstandläkare får jobba extra på helger och andra lediga dagar. Det här menar de är ett stort problem och att regeringen i Stockholm måste börja ta problemen på allvar.

Fördelar med tandimplantat

18 maj 2016

Det finns alltid en risk att man tappar sina tänder. Här tänker många att det inte alls är så; jag borstar, jag sköter och jag tar hand om mina tänder på ett korrekt sätt och jag besöker dessutom en tandläkare regelbundet. Dock; det finns andra orsaker till tandlossning än misskötsel och här kan vi som exempel på detta nämna olyckor, vi kan nämna åldrande, vi kan nämna sjukdom och vi kan nämna medicinering; samtliga faktorer som kan ligga till grund för att man tappar sina tänder. Det finns alltid en risk och även om den för de flesta av oss förefaller som minimal så måste man vara medveten om att den finns.

Dock; det finns idag bättre chanser än någonsin att kunna leva normalt och fullt ut även vid tandlossning och där man förr i stor grad avvände en lösning i form av löständer – avtagbara proteser – så kan en tandläkare i exempelvis Stockholm erbjuda ett bättre alternativ i form av ett tandimplantat. Ett tandimplantat har visat – det handlar fortfarande om en relativt ny metod och lösning och några definitiva slutsatser kan man inte dra av den nästan uteslutande positiva forskningen – att patienten får en chans att leva ett normalt liv och där denne inte alls påverkas av de nya tänderna.

Tandimplantat är nämligen permanenta lösningar – man borrar fast titanskruvar i käkbenet, ett material som accepteras av kroppen och fäster därefter exempelvis en porslinsfasad på dessa – och det gör att man som patient slipper obehaget som löständer som regel för med sig. Tuggandet av mat blir normalt, fasaderna skräddarsys mot de ordinarie tänderna – färg och formmässigt – och livet blir som vanligt.

Ett starkt och friskt käkben är nyckeln

Dock: tyvärr passar inte ett tandimplantat för alla och det är just käkbenet som är nyckeln kring detta. har man inte ett tillräckligt starkt käkben så har en tandläkare – oavsett om denne är verksam i Stockholm eller i någon annan svensk stad – ingen möjlighet att fästa de titanskruvar vi nämnde ovan.

Tekniken går dock framåt även gällande detta och inom några år kommer säkerligen fler patienter – även de med svaga käkben – att kunna erbjudas tandimplantat. Lovande försök och utveckling kring datorstödd kirurgi, benbyggande och kring implantatens system talar för detta; men vi är tyvärr inte riktigt där ännu och därför så får många idag även fortsatt nöja sig med den näst bästa lösningen i form av avtagbara proteser.